Ιωάννου Καμινιάτου. Εις την άλωσιν της Θεσσαλονίκης. Πίνακας λέξεων by Τσολάκης, Εύδοξος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1992 . 120 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Greek Lexicon of the Roman and Byzantine periods: by Σοφοκλής, Ε. Α. Publication: New York: Olms, Georg, 1975 . (6)+xvi+1188 σ. , Πρώτη έκδοση, Cambridge: Harvard University Press, 1914 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Α Patristic Greek lexicon / by Lampe, G. W. Η. Publication: Oxford: Clarendon Press, 1972 . xlvii+1568 σ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν Σούδα (Σουΐδα) by Σουΐδας Publication: Χ.τ.: Ελληνικός Εκδοτικός Οργανισμός, . 6 τ. , Φωτοτυπική ανατύπωση του Suidae lexicon. Berolini: Typis et Impensis Georgii Reimeri, 1854 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Μεσαιωνικά και νέα ελληνικά: by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1905 . 2 τ. , Τόμ.Α': σ. κ'+662. Τόμ.Β': 1907, σ. η'+767. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Η γλώσσα του Έλληνος. Ο πτωχοπρόδρομος και οι οπαδοί αυτού: by Χασιώτης, Γ. Publication: Κωνσταντινούπολη: Γεράρδοι, Αδελφοί, 1909 . 407 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Liutprand von Cremona in Konstantinopel: by Koder, Johannes Publication: Wien: Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1980 . 97 σ. , Τόμος 31 (1979) 420-452 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιτομή των οκτώ του λόγου μερών και άλλων τινών αναγκαίων συντεθείσα παρά Κωνσταντίνου Λασκάρεως του Βυζαντίου. by Λάσκαρις, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Σπανός, Κ.Χ., 1976 . (143) σ. , 1η έκδοση: Mediolani Impressum per magistrum Dionysium, 1476. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ακριτικά Α. by Προμπονάς, Ιωάννης Κ. Publication: Αθήνα: Αθανασόπουλος, Σ.-Σ.Παπαδάμης-Χ.Ζαχαρόπουλος, 1985 . 272 σ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Studien zur byzantinischen lexicographie. by Trapp, Erich Publication: Wien: Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1988 . 222 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινό λεξικό Σουΐδα: Το μεν παρόν βιβλίον Σούδα, οι δε συνταξάμενοι τούτο άνδρες σοφοί: by Σουΐδας Publication: Θεσσαλονίκη: Θύραθεν, 2012 . 1255 σ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Ακολουθία του Ανοσίου τραγογένη σπανού": by Καραναστάσης, Τάσος Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2010 . 152 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημώδης πεζός λόγος στα χρόνια των Παλαιολόγων. Προφορική παράδοση / by Eideneier, Hans Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο "Β΄ Συμπόσιο. Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων. Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992", σ. 207-211. | Περιέχει περίληψη στα γερμανικά. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεσαιωνικά και νέα ελληνικά. by Ανδριώτης, Νικόλαος Π. Publication: Αθήνα: Αθηνά, 1941 . 40 σ. , Τόμος ΝΑ' (1941) 15-54 | Τύποις Α.Α. Παπασπύρου. | Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μεσαιωνικά στερητικά επίθετα. by Τσαντσάνογλου, Κυριάκος Publication: Θεσσαλονίκη: Βυζαντινά, 1971 . 343 σ. , "Βυζαντινά: Επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου", τ. 3 (1971) 343-365 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Φιλολογικά ανάλεκτα / by Χατζιδάκις, Γ. Ν. Publication: Αθήνα: Τυπ. Π.Δ. Σακελλαρίου, 1906 . 37 σ. , "Επετηρίς Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου" Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
«Περί όνου…» / by Τσαντσάνογλου, Κυριάκος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 11 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 24 (1971) 54-64 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ετυμολογικά σε λέξεις της μεσαιωνικής και νεοελληνικής γλώσσας / by Καραποτόσογλου, Κώστας Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 12 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 32 (1980) 338-350 24x17 εκ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Δημώδη ποιήματα αγνώστου συγγραφέως : by Ζώρας, Γεώργιος Θ. Publication: Αθήνα: Σπουδαστήριον Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 1955 . 29 σ.+(1) φ.; , 24x17 εκ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κριτική έκδοση της ιστορίας Πτωχολέοντος: by Κεχαγιόγλου, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1978 . κθ΄+604; 24x17 εκ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha