Επιστημονικόν έργον (1957-1967): by Οικονόμου, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Κλεισιούνης, Άγγελος, 1968 . 110 σ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα εθνικά κληροδοτήματα και αι προς αυτά υποχρεώσεις της πολιτείας. by Ζακόπουλος, Παναγιώτης Γρ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1968 . 44 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αφιέρωμα εις τον Κωνσταντίνον Βαβούσκον: Τόμοι Α΄-Ε΄   Publication: Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 1989 . 5 τ. , To 2o αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (4),

Actions: Add to cart
Αρχείον νομολογίας: by Γιαννακόπουλος, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Κωνσταντόπουλος, Δημ., 1950 . 6 τ. , Αποσυρμένο | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1950 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Javno Pravo Knjazestva Srbie by Matic, Dimitrie Publication: Beograd: Knjazestva Srbskog Knjigopecatni, 1851 . iv+ii+164 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1851 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κώδιξ νόμων περί τελών χαρτοσήμου by Οικονομίδης, Μιλτιάδης Publication: Αθήνα: Καρανάσος, Ιωάν., 1930 . 105 σ. , Δεμένο μαζί με άλλο αράρτημα του έργου "Ερμηνεία νόμων περί τελών χαρτοσήμου | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερμηνεία των νόμων περί τελών χαρτοσήμου by Οικονομίδης, Μιλτιάδης Publication: Αθήνα: Καρανάσος, Ιωάν., 1930 . 486 σ. , Δεμένο μαζί με άλλο | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The new philosophy of public debt by Moulton, Harold Publication: Washington: The Brookings Institution, 1943 . viii+93 σ. Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημόσιον Διεθνές Δίκαιον: by Σπυρόπουλος, Ιωάννης Publication: Αθήνα: Παπασπύρου, Αθανάσιος, 1933 . ιστ΄+456 σ. , Δωρεά Κωνσταντίνου Τσώπρου Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοιχεία του Δημοσίου Δικαίου by Macarel, Louis Antoine Publication: Αθήνα: Ράλλης, Κωνσταντίνος, 1836 . κ΄+381 σ. Date:1836 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέται περί δημοσίων υπαλλήλων by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης -Παπαγεωργίου, 1906 . 72 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1906 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διοίκησις των κτημάτων του σύγχρονου κράτους by Αναστασιάδης, Ηλίας Publication: Αθήνα: Αποστολόπουλος., 1911 . 48 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διεθνές δίκαιο: by Αποστολάκης, Δημ. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Ν., 1911 . 315 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η υπόθεσις Ζάππα: by Streit, George Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης, Ανέστης (Καταστήματα «Α.Κορομηλά» και «Κοραή»), 1894 . 176 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1894 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
LΆffaire Zappa: by Streit, George Publication: Paris: Larose, L., 1894 . xi+112 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1894 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύστημα συνταγματικού δικαίου και γενικού δημοσίου δικαίου by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Ραφτάνης-Παπαγεωργίου . 3 τ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Περί των ορίων του καθήκοντος υπακοής των δημοσίων υπαλλήλων εις τας προισταμένας αρχάς by Σαρίπολος, Νικόλαος Ι. Publication: Αθήνα: Ελληνική & Γαλλική Νομολογία, 1908 . 20 σ. , Τόμος ΚΖ΄(1908) | Δεμένο μαζί με άλλα | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ακίνητος ιδιοκτησία εν Τουρκία : by Ελευθεριάδης, Ν. Π. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1903 . 222 σ. ; , Υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή 21x14 εκ. Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha