Ρώμη και χαρά: by Παναγιωτάτου, Αγγελική Γ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γράμματα, 1927 . (2)+108 σ.: , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υγιεινή διδασκαλία ή μαθήματα υγιεινής. Υπό Π. Ζωντανού. Εκδοθείσα υπό Γ. Μελισταγούς. προς χρήσιν της Ελληνικής νεολαίας. by Ζωντανός, Π. Publication: Ερμούπολη: Μελισταγής, Γ. (Μακεδών), 1842 . 126 σ. , Είναι ομούδεμένο με «Επιτάφιος λόγος...» και «Ο κατά Κτησίφοντος λόγος...». Γκίνης-Μέξας 3724. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1842 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σωματική ευεξία. by Moore, Harry Η. Publication: Αθήνα: Σιδέρης, Ιωάννης Ν., . 103 σ.: , Περιέχει σφραγίδες του «Παρθεναγωγείου Μέσης Εκπαιδεύσεως εν Αλεξανδρεία». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Communicable disease control: by Anderson, Gaylord W. Publication: New York: Macmillan Company, 1946 . xi+434 σ. Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The dietary of health an disease. by Thomas, Certrude Ι. Publication: Philadelphia: Lea and Febiger, 1945 . 308 σ. Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υγεία και ελληνική κοινωνία: by Μαδιάνος, Μιχάλης Γ. Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1988 . 439 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πολιτική οικονομία της υγείας στη νεότερη Ελλάδα. by Gutenschwager, Gerald Α. Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1989 . 210 σ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αιθιοπία υπό ιατρικήν έποψιν by Παρίσης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Πάσσαρης, Ν. Γ., 1887 . 72 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1887 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πόλις των Αθηνών υπό επόψιν καθαριότητος και υγείας:   Publication: Αθήνα: Νέαι Ιδέαι, 1901 . 45 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο προγραμματισμός του τομέα της υγείας στην Ελλάδα: by Υφαντόπουλος, Γιάννης Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1985 . 484 σ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Mental hygiene for community nursing by Clarke, Eric Kent Publication: Minnesota: University of Minnesota Press, 1942 . v+262 σ. Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υγειονομική νομοθεσία by Πομώνης, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1917 . 969 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η υγεία στη Δυτική Μακεδονία by Βρίτσιος, Αριστοτέλης Τ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, 1987 . 13 σ.: , Τόμος "Η Δυτική Μακεδονία: Χθές-σήμερα-αύριο", σ.121-133 Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οργάνωση της κεντρικής διοίκησης για την υγειονομική πολιτική στην περίοδο του μεσοπολέμου. by Δαρδαβέσης, Θεόδωρος Ι. Publication: Αθήνα: Παπαζήσης, 2008 . 12 σ. , Τόμος Δημόσια υγεία και κοινωνική πολιτική: ο Ε. Βενιζέλος και η εποχή του, σ.99-110 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προβλήματα δημόσιας υγείας στην ύπαιθρο και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους: by Κοντογιώργη, Ελισάβετ Publication: Αθήνα: Παπαζήσης, 2008 . 2 σ. , Τόμος Δημόσια υγεία και κοινωνική πολιτική: ο Ε. Βενιζέλος και η εποχή του, σ.169-170 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Κίνησις τη πόλεώς μας:   Publication: Θεσσαλονίκη: Ωραία Ελλάς, 1914 . 1 σ.: , Τόμος Έτος Α΄, τχ.2 (1914) 2 Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υγεία και αρρώστια στις δοξασίες του λαού της Θράκης by Μπίμπη-Παπασπυροπούλου, Αγλαΐα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1991 . 8 σ. , Τόμος "ΣΤ' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 323-331 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επί της υγιεινής της πόλεως Καβάλλας της κωμοπόλεως Πραβίου και περιχώρων τούτων / by Τσακαλώτος, Α.Ε. Publication: Αθήνα: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1921 . 12 σ.: 21x14 εκ. Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το παιδί άλλοτε και τώρα: by Χαροκόπος, Σπύρος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Επετηρίς της Ιατρικής Σχολής, 1965 . 26 σ. , Τόμος Δ (1965) 55-84 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημόσια υγεία και κοινωνική πολιτική: by Κυριόπουλος, Γιάννης Publication: Αθήνα: Παπαζήσης, 2008 . 550 σ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha