Αρχείο της Π.Σ.Δέλτα τόμ. Ζ'. Αναμνήσεις 1921 by Δέλτα, Πηνελόπη Σ. Publication: Αθήνα: Εκδοτική «Ερμής», 1996 . xxxii+440 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μάρτυρες και μαρτυρίες: Προσεγγίσεις εθνικής αυτογνωσίας. Ηρωϊκές μορφές και οριακά γεγονότα του νεοελληνικού βίου / by Σταμέλος, Δημήτρης Publication: Αθήνα: Εκδόσεις Πιτσιλός, 1995 . 252 σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικά ανάλεκτα. by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 118 σ.: Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζάντιο και Μακεδονία στο έργο της Π. Σ. Δέλτα: by Σπανάκη, Μαριάννα Publication: Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 2004 . 271 σ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Π. Σ. Δέλτα: by Ζάννας, Αλέξανδρος Π. Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2006 . 478 σ.: Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείο της Π.Σ.Δέλτα τόμ. Η'. Αναμνήσεις 1940. by Δέλτα, Πηνελόπη Σ. Publication: Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 2007 . 791 σ.: Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αλληλογραφία της Π.Σ.Δέλτα 1906-1940 by Λευκοπαρίδης, Ξενοφών Publication: Αθήνα: Εστία: Εκδίδεται κατά Κυριακήν, . 543 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Πηνελόπη Δέλτα και η Μακεδονία. by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1958 . 45 σ.: , Τόμος Μακεδονικά ανάλεκτα, σ. 69-94 Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείο της Π.Σ.Δέλτα τόμ. Α'. Ελευθέριος Βενιζέλος: by Δέλτα, Πηνελόπη Σ. Publication: Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 1978 . λα΄+391 σ.: Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείο της Π.Σ.Δέλτα τόμ. Β'. Νικόλαος Πλαστήρας: by Δέλτα, Πηνελόπη Σ. Publication: Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 1979 . κα΄+162 σ.: Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείο της Π.Σ.Δέλτα τόμ. Γ'. Πρώτες ενθυμήσεις by Δέλτα, Πηνελόπη Σ. Publication: Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 1980 . κδ΄+252 σ.: Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείο της Π.Σ.Δέλτα τόμ. Δ΄. Εκστρατεία στη Μεσημβρινή Ρωσία 1919 by Δέλτα, Πηνελόπη Σ. Publication: Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 1982 . 191 σ.; Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείο της Π.Σ.Δέλτα τόμ. Ε'. Το γκρέμισμα: by Δέλτα, Πηνελόπη Σ. Publication: Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 1983 . λγ'+297 σ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείο της Π.Σ.Δέλτα τόμ. ΣΤ'. Αναμνήσεις 1899 by Δέλτα, Πηνελόπη Σ. Publication: Αθήνα: Ερμής (Αθήνας), 1991 . λγ'+297 σ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το αρχείο Δέλτα για τους Βαλκανικούς Πολέμους / by Ζάννας, Αλέξανδρος Π. Publication: Αθήνα: ΕΛΙΑ, 1993 . 6 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Η Ελλάδα των Βαλκανικών Πολέμων 1910-1914", σ. 459-464. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Πηνελόπη Δέλτα και η Μακεδονία. by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 25 σ. , Τόμος "Μακεδονικά ανάλεκτα", σ. 69-94 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Πηνελόπη Δέλτα και ο Μακεδονικός Αγώνας. by Σταμέλος, Δημήτρης Publication: Αθήνα: Πιτσιλός, Τ., 1995 . 18 σ.: , Τόμος Μάρτυρες και μαρτυρίες, σ.233-250 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείον Μακεδονικού Αγώνος Πηνελόπης Δέλτα. 1, Γερμανού Καραβαγγέλη, Ο Μακεδονικός Αγών (Απομνημονεύματα) [Βιβλιοκρισία] / by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1960 . 1 σ. , Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 4 (1955-1960) 589 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η Έδεσσα στο ιστορικό Μυθιστόρημα "Στα μυστικά του βάλτου" της Πηνελόπης Δέλτα / by Καραμανάβης, Νίκος Publication: Έδεσσα: Εταιρεία Μελέτης Ιστορίας της Έδεσσας, 1992 . 32 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Βασίλειος Β΄ Βουλγαροκτόνος και η Πηνελόπη Δέλτα/ by Λουκάκη, Μαρίνα Publication: Αθήνα: Ίδρυμα Γουλανδρή Χόρν, 1996 . 51 σ.; , Διάλεξη που δόθηκε στις 20 Απριλίου 1994. 22x15 εκ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha