Διακλαδική ανάλυσις των δαπανών ιδιωτικής καταναλώσεως της ελληνικής οικονομίας by Γκαμαλέτσος, Θεόδωρος Publication: Αθήνα: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, 1975 . 195 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πίναξ εισροών-εκροών της ελληνικής οικονομίας, έτος 1970=Input-output table ot the Greek economy, year 1970   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Συντονισμού, 1978 . 121 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έσοδα και έξοδα του κράτους κατά τας οικονομικάς χρήσεις από του 1863 έως του 1915   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, 1915 . 4 σ.+9 πίν. Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η καταναλωτική συμπεριφορά στην ελληνική κοινωνία 1960-1975 by Καραποστόλης, Βασίλης Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1983 . 356 σ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha