Γλωσσικαί παρατηρήσεις=Osservazioni linguistiche. by Παπαδάκις, Νικόλαος Αντ. Publication: Χανιά: Νέα Έρευνα, 1914 . 108 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνικές επιδράσεις στα κουτσοβλαχικά: by Κατσάνης, Νίκος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1977 . xxv+220 σ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Soziale Typenbegriffe im alten Griechenland und ihr Fortleben in den Sprachen der Welt. by Welskopf, Charlotte Elisabeth Publication: Berlin: Akademie Verlag, 1981 . 7 τ. , Τόμ.1. Belegstellenverzeichnis altgriechischer sozialer Typenbegriffe von Homer bis Aristoteles. 1 Teil. Τόμ.2. Belegstellenverzeichnis altgriechischer sozialer Typenbegriffe von Homer bis Aristoteles. 2 Teil. Τόμ.3. Untersuchungen ausgewählter altgriechischer sozialer Typenbegriffe. Τόμ.4. Untersuchungen ausgewählter altgriechischer sozialer Typenbegriffe un ihr Forleben in Antike und Mittelalter. Τόμ. 5. Das Fortleben altgriechischer sozialer Typenbegriffe in der deutschen Sprache. Τόμ. 6-7. Das Fortleben altgriechischer sozialer Typenbegriffe in der Sprache der Welt. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Ελληνοσλαυικόν λεξιλόγιον εν Μακεδονία και Θράκη.   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 5 σ. , Τόμος Έτος Η΄ (1905) 378-382 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Foneticni problemi pri etimologizkvane na grckite zaemski v balgarski ezik. by Τζιτζιλής, Χρήστος Publication: Sofija: Universitet «Sv.Kliment Ohridski», 1984 . (2)+21 σ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die Archaismen der griechischen Lehnwörter im Bulgarischen / by Θαβώρης, Αντώνιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1975 . 5 σ. , Τόμος: "Balkan Studies", 16 Α (1975) 146-153. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greek loan-words in modern Bulgarian / by Θαβώρης, Αντώνιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies, 1979 . 36 σ. , Τόμος 20 Α (1979), 19-53 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μερικές ακόμη δάνειες ελληνικές λέξεις στη βουλγάρικη γλώσσα και ιδιαίτερα στις διαλέκτους της / by Θαβώρης, Αντώνιος Ι. Publication: Ιωάννινα: Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων, 1979 . 11 σ. , Τόμος: "Δωδώνη: Επιστημονική Επετηρίδα Του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων", Η' (1979), 343-353. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι δήθεν γαλλισμοί της ελληνικής γλώσσης. by Φίλιππας, Σπ. Ν. Publication: Αθήνα: Ήλιος, Τσαμάδου-Δεληγιάννη, 1931 . 32 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Some greek loan-words in Bulgarian. by Τζιτζιλής, Χρήστος Publication: Sofija: Linguistique Balkanique, 1981 . 14 σ. , Τόμος XXIV (1981) 33-46 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greek loan-words in Bulgarian dialects. by Τζιτζιλής, Χρήστος Publication: Sofija: Linguistique Balkanique, 1983 . 23 σ. , Τόμος XXVI (1983) 55-77 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Za njakolko gracke zaemki v balgarskija ezik. by Τζιτζιλής, Χρήστος Publication: Sofija: Sapostavitlno Ezikoznaine, 1982 . 6 σ. , Τόμος VII (1982) 11-15 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τοπωνυμικά Ι by Κατσάνης, Νίκος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, 1979 . 8 σ. , Τόμος ΙΕ' (1979)117-124 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα λατινικά και λατινογενή δάνεια στις διαλέκτους και στα ιδιώματα της νέας ελληνικής by Κατσάνης, Νίκος Α. Publication: Αθήνα: Νεοελληνική Διαλεκτολογία, 1994 . 9 σ. , Τόμος 1ος (1994) 194-202 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Graski zaemki v Sairemennija Balgarski ezik. by Filipova-Bajrova, Marija Publication: Sofija: Balgarska Akademija na Naukite, 1969 . 186 σ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Una parola marinaresca Greca di origine italiana : σπάγκος / by Θαβώρης, Αντώνιος Ι. Publication: Firenze : Centro di Cultura e Civilta, 1970 . 10 σ. ; , Ανάτυπο από "Bollettino dell'Atlante Linguistico Mediterraneo", (1968-70) 449-458 24x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Einige weitere beispiele von griechischen archaismen in den lehnwörtern der modernen bulgarischen sprache / by Θαβώρης, Αντώνιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη : Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1984 . 11 σ. ; , Ανάτυπο από "Balkan Studies", τ.25/2(1984) 511-521 24x17 εκ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Prefixation folk-etymology" in bulgarian words of greek origin / by Τζιτζιλής, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1984 . 6 σ. ; , Ανάτυπο από το "Balkan Studies", τ.25 (1984) 593-598 24x17 εκ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μία ιωνική παραγωγική κατάληξη : -ούδι (-ούδα, -ούδης) / by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Θεσσαλονίκη : Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1968 . 24 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης", τ.10(1968) 283-307 24x17εκ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ξένες λέξεις / by Μπήτος, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1939 . 8 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1939), σ.57-64 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha