Δημόσια δάνεια by Παντελάκης, Νίκος Σ. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1995 . 947 σ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δάνεια επ’ ενέχυρω χρεογράφων εξοφλημένα by Κατζούρου, Νένα Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1988 . 269 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ισχύς του κράτους η πίστις του λαού: by Κόγκος, Κώστας Publication: Αθήνα: χ.ε., 1944 . 95 σ. , Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απάντησις εις τα λεχθέντα εν τω Βουλευτηρίω by Σκουλούδης, Στέφανος Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 48 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία των Εθνικών δανείων by Ανδρεάδης, Ανδρ. Μιχ. Publication: Αθήνα: Εστία, 1904 . ιε'+138 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φορτωτικοί τίτλοι και τραπεζικαί πιστώσεις by Marais, Pierre Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1928 . 223 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δανειακή επιβάρυνσις της Ελλάδος by Ζολώτας, Ξενοφών Publication: Αθήνα: Γκρέκα, 1931 . 123 σ. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνομολόγησις δανείου υπό δήμου Θεσσαλονίκης.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.160, αρ.20, σ. 564 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνομολόγησις δανείων υπό προσφύγων εκ Βουλγαρίας, Θράκης κλπ.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 2 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.162, αρ.22, σ. 635 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πίστωσις 1.300.000 υπέρ θυμάτων πυρκαϊάς Θεσσαλονίκης.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.163, αρ.23, σ. 658 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνομολόγησις δανείων υπό των εν Ν. Χώραις δήμων.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.168, αρ.28, σ. 824 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα δάνεια της ανεξαρτησίας της Ελλάδος: by Ανδρεάδης, Ανδρ. Μιχ. Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 11 σ. , Τόμος Έτος Η΄ (1905) 94-104 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα δάνεια της ανεξαρτησίας της Ελλάδος: by Ανδρεάδης, Ανδρέας Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 8 σ. , Τόμος Έτος Η΄ (1905) 178-185 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα εσωτερικά ελληνικά δάνεια (1862-1876): by Εξερτζόγλου, Χάρης Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 1985 . 16 σ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνική τράπεζα και πρόσφυγες by Δρίτσα, Μαργαρίτα Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 1985 . 13 σ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατοχικόν δάνειον και δαπάνες κατοχής / by Γκοτζαμάνης, Σωτήριος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1954 . 30 σ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bowring and the greek loans of 1824 and 1825. by Bartle, G. F. Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1962 . 14 σ. , Τόμος 3 (1962) 61-74 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les emprunts internationaux et la redevance cypriote by Δενδιάς, Μιχαήλ Publication: Paris: Revue de Science et de Legislation Financieres, 1935 . 48 σ. , Τόμος (1935) | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ξένοι δανεισταί. Η Χώρα και το νόμισμα: Πολιτική μελέτη / by Δραγούμης, Στέφανος, Ν. Publication: Αθήνα: Ανέστης Κωνσταντινίδης, 1901 . 40 σ. ; 24x17 εκ. Date:1901 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τίτλος μιας ομολογίας εις τον κομιστήν εκ δραχ. 100:   Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Δημοκρατία, 1926 Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha