Η Παρεξηγημένη: Σλαβοφανής μακεδονική αρχαιοελληνική διάλεκτος / by Κάργας, Στέφανος Publication: Χ.τ.: χ.ε., 2013 . 410 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση. 24x17 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μια φιλοσοφική αναδρομή στη δίπτυχη λειτουργία της γλώσσας και ο ποιητικός λόγος / by Γουνελάς, Χ.Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1993 . 29 σ.: , Δημοσιευμένο στην "Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής. Τεύχος Τμήματος Φιλολογίας", Τόμος Γ΄ (1993) 451-479. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλώσσα και λαογραφία της νήσου Άνδρου   Publication: Ανδρος: Ανδριακός Όμιλος, 1956 . 3 τ. ; , "Αδριατικά Χρονικά", τόμος 6(1956), τόμος 8(1957), τόμος 9(1980) Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μυκηναϊκά γλωσσικά με αψιμαχίες : απάντηση στον κ. J. Chadwick / by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1964 . 19 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 18 (1964) 170-189 24x17 εκ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δίγλωσση επικοινωνία στην Κρήτη γύρω στα 1500 / by Gemert, Arnold F.Van Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2013 . 15 σ. , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τ.63 (2013-14) 45-60 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έρευναι εις την γλώσσαν των μη φιλολογικών παπύρων / by Μανδηλαράς, Β. Γ. Publication: Αθήνα : Επιστημονική Εταιρεία, 1961 . 7 σ.; , Ανάτυπο από την ¨Αθηνά", τ.ΞΕ' (1961) 169-176 24x17 εκ. Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γλώσσα των Πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων / by Μπόνης, Κωνσταντίνος Γ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1970 . 16 σ. ; , Ανάτυπο από την "Θεολογία", (1970) 185-201 24x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντιακά διαλεκτικά στοιχεία στην Κωνσταντινούπολη / by Τσοπανάκης, Αγαπητός Γ. Publication: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 1960 . 15 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης", τ.8 (1960) 24x17εκ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γλώσσα και η παράδοση: by Ράμφος, Στέλιος Publication: Αθήνα: Κέδρος, 1984 . 162 σ. ; 21x14 εκ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της γλώσσης των Θρακών / by Αποστολίδης, Κοσμάς Μυρτίλος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1932 . 55 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 3 (1932) 181-235. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξιλόγια της Θράκης. Ντουλγκέρικα: Α΄. Σοφιδιώτικα. Β΄. Αινίτικα / by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρας Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1932 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 3 (1932) 333-334 Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της γλώσσης των Θρακών / by Αποστολίδης, Κοσμάς Μυρτίλος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1933 . 42 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 4 (1933) 71-112. Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφική και γλωσσική βιβλιογραφία νομού Σερρών / by Αικατερινίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1973 . 70 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.6 (1973) 161-232 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλώσσα και Έθνος. Λόγος πρυτανικός / by Ανδριώτης, Νικόλαος Π. Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1964 . 13 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τόμ. 4, τχ. 14 (Απρίλιος 1964), σ.66-78. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πότε εφευρέθη η "Γλώσσα" της επαρχίας των Σκοπίων: Αποκαλυπτική μαρτυρία εκ σοβιετικής πηγής. [Επιστολή] / by Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1969 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 32 (Ιαν.1969) 33 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κατασκεύασμα: Ουδείς χρησιμοποιεί τη γλώσσαν των Σκοπίων   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1969 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 36 (Μάιος 1969) 5 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γλώσσα των Θρακών / by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρας Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1967 . 5 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 27 (Καλοκαίρι 1967), σ. 145-149. Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το χρυσό δαχτυλίδι του Eserovo / by Πάντος, Πάντος Αγγ. Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1978 . 6 σ. , Άρθρο δημο.σιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, 34 (1978) 82-87 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις στην επιγραφή του Εζέροβο / by Χαραλαμπάκης, Χριστόφορος Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1978 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, 34 (1978) 88-89 Date:1978 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις στην επιγραφή του Εζέροβο / by Χαραλαμπάκης, Χριστόφορος Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1978 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, 34 (1978) 88-89 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha