Κρόκος-Safran: by Παπανικολάου, Αθανάσιος Η. Publication: Θεσσαλονίκη: Μέλισσα, 1997 . (6)+320 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Land reform in Taiwan. by Cheng, Chen Publication: Taiwan: China Publishing Company, 1961 . xiii+332 σ.: Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κρόκος-Safran: by Παπανικολάου, Αθανάσιος Η. Publication: Θεσσαλονίκη: Μαρκόπουλος, Γεώργιος. Θ., 1971 . 228 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση. Περιέχει πρόλογο και εισαγωγή στα αγγλικά. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα καλλιεργητικά συστήματα εν Ελλάδι. by Χασιώτης, Σπύρος Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείο "Ο Αγροτικός Κόσμος", 1936 . 239 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο καπνός. by Δημητριάδης, Ραϊνόλδος Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1904 . 93 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο προερχόμενο από τη δωρεά Τ. Κοντονασσόπουλου: Αθήνα, Ι.Σιδέρης, 1927, σσ. 87, 3η εκδ. | Δωρεά Εργοστασίων Μέλισσα Λαδά και Τζιατζιά/Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η έρευνα επί των κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων κατά το καλλιεργητικόν έτος 1937-1938. by Πάνος, Δημ. Αθ. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1939 . 68 σ.: , Περίληψη στα γαλλικά. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λεύκη (populus) εν Ελλάδι. by Σούλης, Βασίλειος Ι. Publication: Δράμα: Φοίνιξ Σ.Σ.Κυριαζόπουλου, 1950 . 60+7 αναρ. σ.: , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γίνεται βιώσιμος η σημερινή Ελλάς; by Κατακουζηνός, Δημ. Σ. Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1946 . δ'+256 σ.: , Περίληψη στα αγγλικά. Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η επίδραση των καιρικών συνθηκών στη διαμόρφωση της παραγωγής του βαμβακιού=Effect of weather conditions on cotton production. by Χλίχλιας, Άγγελος Publication: Σίνδος: Υπουργείο Γεωργίας, 1977 . 80 σ. , Υπάρχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άθως φως εν σκότει: Η δασική χλωρίς και η καλλιεργούμενη βλάστησις εν Άθω. Τα γεωπονικά είδη / by Κουρίλας, Ευλόγιος Μητροπολίτης Κορυτσάς Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1935 . 266 σ. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έρευνα και οργάνωσις γεωργικών εκμεταλλεύσεων εις Βόρειον Ελλάδα=Farm management research and planning in northern Greece. by Αδαμόπουλος, Αντώνιος Λ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1963 . 236 σ.; Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο καπνός εν τω πλαισίω της γεωργικής οικονομίας της Βορείου Ελλάδος: by Σκανδάλης, Ελευθέριος Ν. Publication: Αθήνα: Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος, 1960 . 94 σ.; , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Beyond the Acropolis: by Van Andel, Tjeerd Η. Publication: California: Stanford University Press, 1987 . xii+221 σ.: Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
John sakellaridis and Egyptian cotton by Λιβανός, Σ.Ν. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Procaccia, Α., 1939 . 138 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ερευνητικό πρόγραμμα του προϊστορικού οικισμού Αγγελοχωρίου. Οι γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότες και οι διατροφικές συνήθειες στο Αγγελοχώρι της ΥΕΧ / by Στεφανή, Λιάνα Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2006 . 8 σ.: , Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 18, 2004", σ.431-438 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καθορισμός διαμερισμάτων εν Νέαις Χώραις διά καλλιέργειαν καπνού.   Publication: Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917 . 1 σ. , Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.167, αρ.27, σ. 814 Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καλλιεργητικές μονάδες και πραγματικές καλλιέργειες στην Τουρκοκρατία by Ασδραχάς, Σπύρος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 1991 . 9 σ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αμπελοκαλλιέργεια στη Σιάτιστα :   Publication: Σιάτιστα: Ινστιτούτο Βιβλίου και Ανάγνωσης, 1999 . 27 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή εις την μελέτην της βιοοικολογίας και καταπολεμήσεως του pseudaulacapsis (diaspis) pentagona targ. (homoptera-diaspididae) εχθρού της ροδακινέας εις την Κεντρικήν Μακεδονίαν=Contribution Ά lΈtude de la bio-ecologie et de la lutte de pseudaulacapsis (diaspis) pentagona targ. (homoptera-diaspididae) ennemi dy pecher en Macedoine centrale (Grece). Τεχνικόν δελτίον αρίθ. 1. by Παλούκης, Στέργιος Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, 1971 . 38 σ.: , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ξυλοκερατέα (ceratonia siligua l) ιδία εν Ελλάδι. by Διαπούλης, Χαρ. Α. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1950 . 40 σ.: Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha