Η εικονογραφία των Γαλατσιανών ζωγράφων. by Δανιηλία, Μοναχή Publication: Ορμύλια: Ιερό Κοινόβιο Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ορμύλια, 2005 . 281 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ραβδά-Ραβνά-Πετροκέρασα: by Οικονόμου, Αθανάσιος Publication: Βέροια: χ.ε., 2007 . 173 σ.; Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Tower Galatista, Halkidiki. by Θεοχαρίδης, Πλούταρχος Λ. Publication: Χ.τ.: ΑΙΜΟΣ, 1997 . 2 σ.: , Τόμος "Secular medieval architecture in the Balkans and its preservation", σ. 222-223 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τη βυζαντινή Γαλάτισσα στην απελευθέρωση / by Οικονόμου, Ζαφείριος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1998 . 97 σ.: , Τόμος "Η Χαλκιδική κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας: Πρακτικά του τέταρτου Πανελληνίου Συνεδρίου, Ποσείδι Χαλκιδικής, 13-15 Οκτωβρίου 1995, σ. 17-113 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χαρακτηρισμός ως μνημείου της οικίας των αδελφών Ζαφειροπούλου (1850), στις οδούς Ανθεμούντος και 25ης Μαρτίου, στη Γαλάτιστα Ν. Χαλκιδικής / by Παπάζογλου, Αλ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 4η ΕΝΜ), 2007 . 4 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Αποσπάσματα από το Έργο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 4η ΕΝΜ)", 2 (2002-2003) 33-38 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παρά την Γαλάτισταν Μονή του Αγίου Νικολάου / by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1956 . 2 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 3 (1953-1955) 402-403 Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεκρολογίαι:   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικός Αγών: Περιοδικόν Εικονογραφημένον, 1930 . 1 σ. Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Επίσημοι ειδήσεις: Θεσσαλονίκη 25 Νοεμβρίου].   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 2 σ. , Τόμος Έτος Η΄ Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχές αποκατάστασης και ανάδειξης των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων. Εφαρμογές στη Χαλκιδική by Θεοχαρίδης, Πλούταρχος Λ. Publication: Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2006 . 14 σ.: , Τόμος Αξιοποίηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, σ. 173-186 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί των Γαλατσιανών Ζωγράφων του Αγίου Όρους. by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κοινότητα Γαλάτιστας Χαλκιδικής, 1998 . 47 σ.: , Τόμος Πρακτικά συνεδρίου "Από τη μεταβυζαντινή τέχνη στη σύγχρονη: 18ος-20ος αι.", σ. | Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ταξινομημένα στοιχεία από την χρωματική οργάνωση της λαϊκής αρχιτεκτονικής της Αρναίας, της Γαλάτιστας και του Πολυγύρου. by Κονταξάκης, Γεώργιος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, 1972 . 31 σ.: , Τόμος Ε΄ (1972) 321-348 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαίες ελληνικές λέξεις στο ιδίωμα της Γαλατίστης : Ετυμολογικά / by Καλογεράς, Βασίλειος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1961 . 16 σ. , Ανάτυπο από τα "Χρονικά της Λαογραφικής και Ιστορικής Εταιρείας Χαλκιδική", τχ.2 (1961) 256-269 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην ιστορία και αρχαιολογία της περιοχής της Γαλατίστης. by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη: Χρονικά της Χαλκιδικής, 1978 . 36 σ.: , Τόμος 33-34 (1978) 63-93 | Υπάρχει αφιέρωση Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαίες ελληνικές λέξεις και εκφράσεις εις το ιδίωμα των κατοίκων της Γαλατίστης / by Καλογεράς, Βασίλειος Α. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1961 . 23 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.1 (1961), σ.113-135 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαίες ελληνικές λέξεις και εκφράσεις εις το ιδίωμα της Γαλατίστης / by Καλογεράς, Βασίλειος Α. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1961 . 14 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.2 (1961), σ.256-269 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαίες ελληνικές λέξεις στο ιδίωμα της Γαλατίστης / by Καλογεράς, Βασίλειος Α. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1962 . 10 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.4 (1962), σ.239-248 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
63 δημοτικά τραγούδια Γαλατίστης / by Γραμμένου-Γκιουζέπα, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1963 . 24 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.5 (1963), σ.79-103 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονογραφία-Λαογραφία : ευθυμογραφικαί και ευτράπελοι διηγήσεις / by Παπασταύρου, Σταύρος Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1976 . 31 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.29-30 (1976), 97-128 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην ιστορία και την αρχαιολογία της περιοχής της Γαλάτιστας / by Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1978 . 31 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.33-34 (1978), 63-93 Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου στη Γαλάτιστα της Χαλκιδικής / by Καραμπατάκης, Αστέριος Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1987 . 39 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.42-43(1987-88), 55-93 Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha