Οικονομία και γαιοκτησία στη Θεσσαλία (1881-1912): by Πρόντζας, Βαγγέλης Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1992 . 301 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Μακάριοι οι κατέχοντες την γην" : γαιοκτητικοί σχεδιασμοί προς απαλλοτρίωση συνειδήσεων στη Μακεδονία 1880-1909 / by Καράβας, Σπύρος Publication: Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2010 . 318 σ. : 24x17 εκ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εξελικτικές διακυμάνσεις του Οθωμανικού γαιοκτητικού συστήματος by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1986 . 275 σ. , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Za agrarnite otnosenija v srednovekovna Balgarija (ΧΙ-ΧΙΙΙ v.)=Sur les rapports agraires en Bulgarie au moyen age (ΧΙ-XIIIe s.) by Cankova-Petkova, Genoveva Publication: Sofija: Izdatelstvo na Balgarskata Akademija na Naukite., 1964 . 210 σ. , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγροτική πολιτική και οικονομική πολιτική επί των συλλεκτικών έργων by Στεφανίδης, Δημοσθένης Σ. Publication: Αθήνα: Υπουργείο Γεωργίας, 1948 . 1 τ. , Τόμος 1ος : Γαιοκτησία και γαιοκτητική πολιτική. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1948 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παράρτημα συλλογής νόμων και β. διαταγμάτων περί συνοικισμού και διανομής γαιών εν Θεσσαλία και ιδρύσεως Θεσσαλικού Γεωργικού Ταμείου   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, 1915 . 207 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί εγγείου φορολογίας των βοσκήσιμων γαιών   Publication: Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών, 1910 . 24 σ. , Δωρεά Κωνσταντίνου Τσώπρου Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συλλογή νόμων και βασιλικών διαταγμάτων περί των εν ταις νέαις χώραις κτημάτων   Publication: Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1915 . 144 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης : αγροτεμάχιο αρ.1036 Φιλοθέου / by Σουέρεφ, Κώστας Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2000 . 4 σ.: , Άρθρο από το : "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 12, 1998", σ. 237-240 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δικαιικά γαιοκτητικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της Προσωρινής Κυβερνήσεως Θεσσαλονίκης (1916-17) by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1994 . 16 σ. , Τόμος Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη, σ. 19-34 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νομικό καθεστώς της αγιορείτικης μοναστηριακής περιουσίας το 15ο και το 16ο αιώνα by Κερμελή, Ευγενία Publication: Θεσσαλονίκη: Αγιορείτικη Εστία, 2012 . 8 σ. , Τόμος "Το Αγιον Όρος στον 15ο και 16ο αιώνα" : ΣΤ' Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, 87-105 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάληψη του χώρου και μοναστηριακή γαιοκτησία στην οθωμανική Χαλκιδική (15ος-16ος αι.) by Κολοβός, Ηλίας Publication: Θεσσαλονίκη: Αγιορείτικη Εστία, 2012 . 20 σ. , Τόμος "Το Αγιον Όρος στον 15ο και 16ο αιώνα" : ΣΤ' Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, 107-12 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γενικός κανονισμός αφορών την διεύθυνσιν των εν Θεσσαλία και Μακεδονία κτημάτων της Αυτού Εξοχότητος του Χρηστάκη Εφένδη Ζωγράφου   Publication: Κωνσταντινούπολη: χ.ε., 1877 . 15 σ. Date:1877 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δικαιικοί "μεταβολισμοί" της ιδιοκτησίας στις Νέες Χώρες μετά την ένταξή τους στην ελληνική επικράτεια / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1990 . 21 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Η συνθήκη του Βουκουρεστίου και η Ελλάδα : συμπόσιο", σ. 153-173. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νομικό καθεστώς των τέως δημοσίων οθωμανικών γαιών στις Νέες Χώρες και ειδικότερα στη Θράκη: by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρμενόπουλος, 1988 . 16 σ. , Τόμος 42 (1988) 135-141 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οριοθέτηση του νομικού καθεστώτος των ιδιοκτησιακών τίτλων των τέως οθωμανικών γαιών της κατηγορίας mulk ("καθαρής" ιδιοκτησίας) στη Θάσο / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, 2012 . 44 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επετηρίδα του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου", τόμος 44, σ.405-449 | Δωρεά Γεωργίου Νάκου 24x17 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οριοθέτηση του νομικού καθεστώτος των τέως οθωμανικών ιδιοκτησιακών τίτλων επί των γαιών της κατηγορίας "mulk" (πλήρους ιδιοκτησίας) στη Θάσο / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Καβάλα : Εταιρία Θασιακών Μελετών, 2014 . 31 σ. ; , Ανάτυπο από την "Θασιακά", τόμος 16, σ.319-350 24x17 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινά μισθωτήρια γης / by Παράσογλου, Γιώργος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1986 . 13 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 37 (1986) 69-82 24x17 εκ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Problems of land-owning and population in the area of Gazi Evrenos Bey's wakf / by Δημητριάδης, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1981 . 14 σ. ; , Ανάτυπο από το "Balkan Studies", τ.22/1 (1981) 43-57 24x17 εκ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι μετά την ελληνική επανάσταση του 1821 φορολογικοί και λοιποί συναφείς νόμοι, διαμορφωτικοί νομικών χαρακτηρισμών ιδιωτικών δικαιωμάτων / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2015 . 23 σ.; , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 40 (2013-14) 149-172 Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha