Μακεδονικοί βωμοί: by Αδάμ-Βελένη, Πολυξένη Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, 2002 . 311+188 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά και στα γερμανικά. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Μυκηναϊκή Θρησκεία ναοί βωμοί και τεμένη=Mycenaen religion temples altars and temenea. by Μυλωνάς, Γεώργιος Ε. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1977 . ιδ+149 σ.: , Τόμος 39(1977) Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ενεπίγραφοι βωμοί / by Λαζαρίδης, Δημήτριος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 26 σ. , Δημοσιευμένο στο συλλογικό τόμο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 836-861. | . Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βωμοί με ανάγλυφα και επιγραφές από την αρχαία Έδεσσα by Βαβρίτσας, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 . 14 σ.: , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία V. (1989) Τόμος 1", σ. 147-160 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιππείς σε ανάγλυφους βωμούς από τη Βέροια / by Αδάμ-Βελένη, Πολυξένη Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 22 σ.: , Τόμος ΚΓ (1983) 172-191 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ενεπίγραφος ταφικός βωμός από τη Δράμα / by Παρχαρίδου-Αναγνώστου, Μάγδα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2015 . 17 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.65 (2015) 209-226 24x17 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικοί βωμοί : τιμητικοί και ταφικοί βωμοί αυτοκρατορικών χρόνων από τη Θεσσαλονίκη και τη Βέροια / by Αδάμ-Βελένη, Πολυξένη Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2000 . 12 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.1(2000) σ.89-100 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha