Συναγωγή μελετών βυζαντινής αρχαιολογίας. (Τέχνη-Λατρεία-Κοινωνία). Τόμος Β' by Πάλλας, Δημήτριος Ι. Publication: Αθήνα: Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, 1988 . 764 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Studies on Constantinople / by Mango, Cyril Publication: Aldershot: Variorum, 1993 . xii+274 σ.: Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το προσκύνημα του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης στα Βυζαντινά χρόνια by Μέντζος, Αριστοτέλης Publication: Αθήνα: Εταιρεία Φίλων του Λαού, 1994 . 183 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρεντίνα: by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1995 . 3 τ.: , Τόμος Ι: Θεσσαλονίκη, ΚΒΕ, 1995, σ. xii+236. Τόμος ΙΙΙ: Θεσσαλονίκη, ΑΠΘ. 2002, σ. 616. Τόμ.IV, Θεσσαλονίκη, ΕΜΣ, 2000, σ. 435. (Διπλό). Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Excavations at Nichoria in Southwest Greece: by McDonald, William Α. Publication: Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983 . xxxii+434 σ.: Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χριστιανική και βυζαντινή αρχαιολογία: by Σωτηρίου, Γεώργιος Α. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1942 . κδ΄+(2)+519 σ.: , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέτες παλαιοχριστιανικής και βυζαντινής αρχαιολογίας. by Πελεκανίδης, Στυλιανός Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1977 . xii+499 σ.: Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Σημειώσεις βυζαντινής-αρχαιολογίας. by Ξυγγόπουλος, Ανδρέας Publication: Θεσσαλονίκη: Γαρταγάνης, Σάββας, 1990 . 2 τ. , Τεύχος Α: Εισαγωγή, παλαιοχριστιανική τέχνη, μεταβατική εποχή, σ.(2)+67. Τεύχος Β: Περίοδος Μακεδόνων και Κομνηνών, περίοδος Παλαιολόγων, (4)+79. | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Δώρον:   Publication: Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 2006 . 652 σ.: , Το δεύτερο αντίτυπ. Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κόκκινη εκκλησία (Kizil kilise) κοντά στο Sivri Hisar της Καππαδοκίας: by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2007 . 56 σ.: , Περίληψη στα γαλλικά Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφές βυζαντινών κάστρων στη Δυτική Μακεδονία / by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1995 . 1-34 σ.: , Άρθρο από το "Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη", τ.6 (1992), σ.1-34 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μονόχωρος δρομικός ναός στο κάστρο της Σέτινας / by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995 . 14 σ.: , Δημοσιευμένο στα πρακτικά "Βυζαντινή Μακεδονία 324-1430 μ. Χ.: Διεθνές Συμπόσιο", σ. 217-230. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τρείς οίκοι βυζαντινού ρυθμού εν Θεσσαλονίκη / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1935 . 9 σ.; , Ανάτυπο από "Γρηγόριο Παλαμά",(1935) | Άρθρο από "Παγκαρπία μακεδονικής γης", σ. 191-198 24x17 εκ. Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μορφές και χώρος στην παλαιολόγια αρχιτεκτονική / by Μουτσόπουλος, Νικόλαος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002 . 83 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Β΄ Συμπόσιο. Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων. Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992", σ.289-371. | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφές στη βυζαντινή Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Σέρβια και Μογλενά / by Ευγενίδου, Δέσποινα Publication: Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 1987 . 7 σ.: , Τόμος: "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 1, 1987", σσ. 63-69. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γενική εισαγωγή εις την χριστιανικήν αρχαιολογίαν: by Λαμπάκης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Νομική, 1897 . 24 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρώτο Συμπόσιο Βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης:   Publication: Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1981 . 4 χ.α.+90 σ.: Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δεύτερο Συμπόσιο Βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Πρόγραμμα και περιλήψεις ανακοινώσεων. Αθήνα 9,10 και 11 Απριλίου 1982.   Publication: Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1982 . 107 σ.: Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τέταρτο Συμπόσιο βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Πρόγραμμα και περιλήψεις ανακοινώσεων :   Publication: Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1984 . 48+8 χ.α. σ.: Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Checked out (1),

Actions: Add to cart
Πέμπτο Συμπόσιο βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης. Πρόγραμμα και περιλήψεις ανακοινώσεων:   Publication: Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1985 . 102 σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Checked out (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha