1 2 3 4 5 Next >>
Ιγνάτιος Αντιοχείας. by Χρήστου, Παναγιώτης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1970 . 109 σ.: Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συναγωγή των θεοφθόγγων ρημάτων και διδασκαλιών των Θεοφόρων, και Αγίων Πατέρων. Από πάσης Γραφής Θεοπνεύστου συναθροισθείσα οικείως τε και προσφόρως εκτεθείσα παρά Παύλου του οσιοτάτου μοναχού, Και Κτήτορος Μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ευεργέτιδος και Ευργετινού επικαλουμένου, Ληφθείσα εκ της Βιβλιοθήκης της εν τω Αγιονύμω Όρει Ιεράς, Βασιλικής τε και Πατριαρχικής Μονής του Κουτλουμούση επονομαζομένης. Πρώτον μεν εξεδόθη δαπάνη του ευγενεστάτου κυρίου Ιωάννου Καννά. ΄Ηδη δε το δεύτερον ανατυπούται αιτήσει και γενναία συνδρομή των εν τω αγιονύμω Όρει του Άθω Αγίων Πατέρων προς ωφέλειαν των εντευξομένων. Υπό Κ. Λ. υιών Θ. Φωκαέως και Συντροφίας. by Παύλος, ο Ευεργετινός Publication: Κωνσταντινούπολη: Φωκαέως Θ. υιοί Κ. Λ. και Σία, 1861 . στ'+(2)+(631)+(6) σ.: , Αρ. σελ. στ'+1φ.+176+154+151+150+6α.α. Γκίνης-Μέξας Γ' 8869. Περιέχει σφραγίδες του «Σεραπείου Αναγνωστηρίου εν Αλεξανδρεία». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1861 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέος παράδεισος: by Συμεών ο Μεταφραστής Publication: Venezia: Εκκλησιαστική Τυπογραφία του Φοίνικος, 1861 . 436 σ. , Σφραγίδες: «Σεράπειον Αναγνωστήριον εν Αλεξανδρεία». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1861 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βίβλος καλουμένη καλοκαιρινή εν ή εισί γεγραμμένοι μερικοί βίοι Αγίων τινών οι ωραιότεροι του καλοκαιριού: by Αγάπιος, Μοναχός Publication: Venezia: Εκκλησιαστική Τυπογραφία του Φοίνικος, 1861 . 284 σ. , Υπάρχει σφραγίδα του "Σεραπείου Αναγνωστηρίου εν Αλεξανδρεία". | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1861 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λειμωνάριον περιέχον ακολουθίας και βίους νέων μαρτύρων και οσίων, Συνταχθείσας παρά του Πανοσιολογιωτάτου Κυρίου Κυρίου Νικηφόρου του Χίου, νυν δε το δεύτερον τύποις εκδοθέν, επλουτίσθη τη προσθήκη Ακολουθιών πολλών άλλων νέων και αρχαίων Αγίων, Μαρτύρων και Οσίων δαπάνη Ζαχαρίου Κ. Καραλλή Τηνίου. Τόμος δεύτερος. by Νικηφόρος, Ιεροδιάκονος Χίου Publication: Ερμούπολη: Μελισταγής, Γ. (Μακεδών), 1856 . 82 σ.: , Περιέχει σφραδίδες του "Ιωάννη Μ. Αρκαλίδη. Σερμπίν (Αιγύπτου). 20 Oct.01". Γκίνης-Μέξας 6969. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1856 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο μεγαλομάρτυς και θαυματουργός Αγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης: by Σαρδελής, Κώστας Publication: Αθήνα: Παπαδημητρίου, Εκδόσεις, 2010 . 88 σ.: , Στη σελ.1 αφιέρωση του συγγραφέα. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο βίος, η πολιτεία και τα θαύματα του Αγίου Ιωσήφ του Νέου του Αγιορείτη και Θαυματουργού Μητροπολίτη της Τιμισοάρας (1568-1656): by Κουρελάρου, Βικέντιος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2002 . 64 σ. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι βίοι των Αγίων της βυζαντινής περιόδου ως ιστορικές πηγές: Σημειώσεις και παρατηρήσεις για τα βυζαντινά αγιολογικά κείμενα της μέσης περιόδου: by Ηλιάδη, Αμαλία Κ. Publication: Τρίκαλα: χ.ε., 2006 . 468 σ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σημειώσεις και παρατηρήσεις στην ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορία απ' τον 11ο ως τον 15ο αι.: by Ηλιάδη, Αμαλία Κ. Publication: Τρίκαλα: χ.ε., 2006 . 362 σ.: Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κύριλλος και Μεθόδιος: by Ταχιάος, Αντώνιος-Αιμίλιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2008 . 307 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση | Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βίος Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου. by Ισαάκ, Ιερομόναχος Publication: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (Χαλκιδικής): Ιερόν Ησυχαστήριον Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, 2008 . 760 σ.: , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι μεγαλομάρτυρες της εκκλησίας μας: by Μαλλιαρού, Δήμητρα Π. Publication: Άθως: Ιερά Καλύβη "Εισόδια της Θεοτόκου", 2008 . 376 σ.: Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le martyre de saint Arethas et de ses compagnons (BHG 166) by Δετοράκη, Μαρίνα Publication: Paris: Association des Amis du Centre d΄Histoire et Civilisation de Byzance, 2007 . 320 σ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βίος ή μαρτύριον του εν Αγίοις Πατρός Ημών Ιγνάτιου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως: by Ροδινός, Νεόφυτος Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2008 . 157 σ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Άγιοι Βάρβαροι by Γερβάσιος Ραπτόπουλος, Αρχιμανδρίτης Publication: Θεσσαλονίκη: Διακονία Αποφυλακίσεως Απόρων Κρατουμένων, 2010 . 112 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι γενναίοι ομολογηταί της πίστεως: by Ιωάννης, Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Publication: Αθήνα: Γραφικαί τέ.«Πάτμος», 1963 . 51 σ.: , Ο συγγραφέας συνέγραψε τη μελέτη με την ιδιότητα του Αρχιμανδρίτη, Ιεορκήρυξ Ι. Μ. Σάμου και Ικαρίας. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bibliotheca hagiographica graeca. by Halkin, François Publication: Bruxelles: χ.ε., 1957 . 3 τ. , Tome Ι. Aaron-Ioannes Baptista.. Tome ΙΙ. Ioannes Calybita-Zoticus.. Tome ΙΙΙ. Supplément, appendices et tables. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Codices graeci: by Mancini, Augustus Publication: Messana: Amico, 1907 . xii+263 σ. Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Vietile sfintilor by Lascarov-Moldovanu, Al. Publication: Bucuresti: Cugetarea-Georgescu Delafras, . 7 τ. , Δωρεά Ρουμανικής Σχολής Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Catalogus codicum hagiographicorum graecorum: by Van de Vorst, Carolus Publication: Bruxelles: Société des Bollandistes, 1913 . viii+415 σ. Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
1 2 3 4 5 Next >>
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha