Γεώργιος Βιζυηνός: by Ακρίτας, Τάκης Publication: Αθήνα: χ.ε., 1952 . 87 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θράκη και οι άλλοι: by Αυδίκος, Ευάγγελος Γρ. Publication: Αθήνα: Οδυσσέας, 2007 . 255 σ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η υιοθεσία στη Θράκη και η περιγραφή της από τον Γεώργιο Βιζυηνό by Ταρσούλη, Γεωργία Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 7 σ. , Τόμος "Γ' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 657-665 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Βιζυηνός ως επιστήμων / by Σιδεράς, Αλέξανδρος Publication: Ξάνθη: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, 2002 . 23 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Περί Θράκης: Επιστημονική Περιοδική Έκδοση", 2 (2002) 149-172. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Γεώργιος Βιζυηνός ως ποιητής και διηγηματογράφος: by Παπαχριστοδούλου, Πολύδωρας Publication: Αθήνα: Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 1947 . 16 σ. Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Γεώργιος Βιζυηνός ως πρόδρομος λαογράφος by Ανδρεάδης, Χρήστος Γ. Publication: Αθήνα: Αρχείον Θράκης, 1975 . 14 σ. , Τόμος 1978 101-112 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Γεώργιος Βιζυηνός σπουδαστής στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης (1872-1873) by Γλαβίνας, Απόστολος Αθ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 2006 . 41 σ. , Τόμος Επιστημονική Παρουσία Εστίας Θεολόγων Χάλκης", τόμ. ΣΤ΄, σσ. 189-229 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Βιζυηνός / by Παλαμάς, Κωστής Publication: Αθήνα : Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2013 . 29 σ. : , Πρωτοδημοσιεύτηκε ως πρόλογος στο βιβλίο του Γ. Βιζυηνού "ποιος ήτον ο φονεύς του αδελφού μου. Αθήνα, εκδότης Ι.Ν.Σιδέρης, 1922 19x12 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρόβλημα της αφηγηματικής προοπτικής στα διηγήματα του Βιζυηνού / by Peri, Massimo Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1985 . 30 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 36 (1985) 286-316 24x17 εκ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Βιζυηνός : ο άνθρωπος και το έργο του / by Γιαλούρης, Αντώνης Publication: Αθήνα: Π.Σ. Βαρβαρέσος, 1934 . 30 σ.; 24x17 εκ. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Βιζυηνός: (Απόσπασμα του επιταφίου λόγου) / by Κουρτίδης, Αριστοτέλης Π. Publication: Αθήνα: Επετηρίς της Θρακικής Αδελφότητος, 1897 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Θρακική Επετηρίς: Ετήσιον δημοσίευμα της εν Αθήναις Θρακικής Αδελφότητος", (1897) σ.319-320. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνημόσυνα : Γεώργιος Βιζυηνός / by Παπαχριστοδούλου, Περ. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1928 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό :"Θρακικά", 1 (1928) 238-240 Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγκώμια Γεωργίου Βιζυηνού / by Παλαμάς, Κωστής Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1931 . 22 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", Παράρτημα του Γ΄ τόμου (1931) 196-217. Φιλολογικό μνημόσυνο. Date:1931 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα ποιήματα του ποιητού Γεωργίου Μ. Βιζυηνού / by Βασιλειάδης, Νικόλαος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1934 . 13 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 5 (1934) 246-258. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα του Γ. Βιζυηνού / by Σταματιάδης, Ν. Αρχιμανδρίτης Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1938 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 10 (1938) 391. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λαογραφική διάσταση στο έργο του Γεώργιου Βιζυηνού / by Αικατερινίδης, Γεώργιος Ν. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1998 . 14 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.13(1998) 177-190 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Γεώργιος Βιζυηνός (1849-1896). Η ζωή και το έργο του / by Θρακιώτης, Κώστας Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1965 . 28 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ. 17-44. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Γιωργάκι της Μιχαλιέσσας και το Σαμμάκοβο. Μια εξήγησι, ακόμη μία, για την αιτία του τραγικού τέλους του Γεωρ. Βιζυηνού / by Ασημομύτης, Βασίλειος Δ. Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1965 . 7 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τόμ. 5, τχ. 17-18 (Χειμώνας-Άνοιξη 1965), σ.93-99. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγικό σημείωμα για τα κείμενα των δύο απόφοιτων μαθητριών με αφορμή το ετήσιο μνημόσυνο στον τάφο του Βιζυηνού   Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1967 . 1 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 27 (Καλοκαίρι 1967), σ. 140: Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του Βιζυηνού / by Μαμώνη, Κυριακή Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1973 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ.30 (1973), σ. 48-55 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha