Έντυπα παλαιά της Βιβλιοθήκης της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1532-1800) by Πλαστήρας, Κ. Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1992 . 184 σ.: , Περίληψη στην αγγλική γλώσσα στις σ.15-21. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),
  (1 votes)
Actions: Add to cart
Λεξικόν των φράσεων εις την ιστορίαν του Θουκυδίδου. Φιλοπονηθέν, και τύποις εκδοθέν παρά....Τόμος Ι-... / by Δούκας, Νεόφυτος Publication: Wien: Ioan. Schrambel, 1806 . 284 σ.: , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Βλ. Γκίνη-Μέξα Ι 427. Date:1806 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
40 χρόνια πλούσιας προσφοράς της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών:   Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1980 . 3 σ.: Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιογραφία περί του Μακεδονικού Αγώνα από τις βιβλιοθήκες: Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημοτικής Βιβλιοθήκης, Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών και Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου: by Τσιτσιμικλή, Ελένη Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1985 . χ+69 σ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιογραφία ιστορικών βιβλίων περί Θεσσαλονίκης από την βιβλιοθήκη της ΕΜΣ: by Κούτρα, Φανή Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1985 . (2)+xi+104 σ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλιογραφική καταγραφή και παρουσίαση των παλαιών εκδόσεων της Βιβλιοθήκης της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1534-1752): by Μηντζαρίδης, Στέλιος Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1984 . 67 σ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος περιοδικών εκδόσεων της Βιβλιοθήκης της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Πτυχιακή εργασία by Γκιούλτσου, Πελαγία Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1988 . (1)+ιβ+211 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν τετράγλωσσον, περιέχον δηλαδή τας τέσσαρας ταύτας διαλέκτους, ελληνικήν, πεζήν, ήτοι απλήν Γραικικήν, Λατινικήν, και Ιταλικήν. Πρώτον μεν συνταχθέν και φιλοπονηθέν, και εις φως αχθέν σπουδή και πόνω ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Νύν δε αυξιωθέν τη προσθήκη εννέα χιλιάδων επτακοσίων ογδοήκοντα πέντε λέξεων, και ετέρων ισαρίθμων, ή και πλειόνων παραδειγμάτων εκ των αρχαιοτέρων και νεωτέρων συγγραφέων. Έτι δε πλουτισθέν πολυειδέσιν ιστορικαίς και μυθολογικαίς ειδησέσι προς σαφεστέραν κατάληψιν της σημασίας των λέξεων, μετά πλείστων ιδρώτων, και μόχθων ερανισθέντων....[Το αυτό και στα Λατινικά] / by Κωνσταντίνου, Γεώργιος Publication: Venezia: Δημητρίω Θεοδοσίου τω εξ Ιωαννίνων, 1786 . 1786+832 σ.: , .... Τόμος Πρώτος. Περιέχων πλουσιώτατον αμέλει τετράγλωσσον Λεξικόν της Ελληνικής διαλέκτου, ùπερ αρχόμενον αφ’ εκάστης λέξεως αυτής και προχωρούν εις τας άλλας τρεις,...... Βιβλιογραφία: Legrand Γ ΙΙ 1170, Παπαδόπουλος Ι 3152 Κ.Ν. Πλαστήρας 130. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1786 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν το μέγα και πάνυ ωφέλιμον.....Dictionarium Magnum....... by Favorinus, Varinus Publication: Venezia: Γλυκής, Νικόλαος, 1801 . ζ-η+691+(1) σ.: , Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας Ι 81 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1801 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Ετυμολογικόν το μέγα ήγουν η μεγάλη γραμματική. Νεωστί μετατυπωθέν, μετά της εν τω τέλει ήδη δε πρώτον ιδία ταχθείσης Ετυμολογίας, των Κυριοτέρων Επαρχιών, Χωρών, Καστρών, Oρών, Ποταμών, και Λιμνών, Ποιητών τε προσέτι Μύθοι και Ενδόξων Ηρώων Ιστορίαι, εις τα πάντα Συναφθέντα μέρος , προς μείζω και κρείττονα των Φιλομαθών, και Φιλαναγνωστών χρήσιν, και ευχέρειαν. Επιμελώς δε και ως οίον τε διορθωθέν.]......   Publication: Ενετίησιν : Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1781 . 458+1σ.: , ....Ενετίησιν. αψπβ. 1872. Παρά Νικόλαω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων. Con licenza de’ Superiori, e Privilegio. Βιβλιογραφία: ΠΑΠ. Ι 2162, LEG. Γ ΙΙ 1074, Κ. Ν. Πλαστήρας 111. Date:1781 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βίοι και μαρτύρια γίων και ψυχωφελείς διηγησεις ("Γεροντικόν").   Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 330 φ.: , Τα πρωτότυπα κείμενα παραφρασμένα σε απλούστερη γλώσσα. [Αρχή : φ.1]: Βίος και πολιτεία εγώ του καλυβύτου λογίου..... [Τέλος: φ.330] .....να αφανίσει όλας τας βασιλείας και τας εξουσίας..[στη ράχη του δεσίματος: Ποικίλα Αγιογραφικά] 23x15 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Ακολουθία ("φυλλάδα") και Παρακλητικός κανών του Νεομάρτυρος Μιχαήλ του εξ Αγράφων]. [Μαρτύρησε στην Θεσσαλονίκη στις 20/21 Μαρτίου 1544]. by Γρηγόριος, Ιωαννίτης Ιερομόναχος Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1791 . 27 σ.: , Βιβλιογραφία: Απ. Γλαβίνας, "Ο παρακλητικός Κανόνας στο νεομάρτυρα Μιχαήλ από τα Άγραφα". Στο "Διακονία.Αφιέρωμα στη μνήμη Β.Στογιάννου", Θεσσαλονίκη 1988, σ.371-389. Του ιδίου, "Ο νεομάρτυρας Μιχαήλ από τη Γρανίτσα των Αγράφων". Στο "Αναφορά εις μνήμην Μητροπολίτου Σάρδεων Μαξίμου", Γενεύη 1989, σ.53-61. Του ιδίου, "Η ακολουθία του νεομάρτυρα Μιχαήλ από τη Γρανίτσα των Αγράφων", Κληρονομία 20 (1988) 47-91. Του ιδίου, Ο νεομάρτυρας Μιχαήλ από τη Γρανίτσα των Αγράφων: (+20/21 Μαρτίου 1544). Κατερίνη: Επέκταση, 1997. Date:1791 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκλογή Μηναίου και Πεντηκοσταρίου (τροπάρια και "κανόνες"για τις ακίνητες εορτές και τις ημέρες του Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή)   Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 78 σ.: , [στη ράχη αναγράφει: [Λειτουργικόν] 22x14 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Βοήθημα για την εκμάθηση της τουρκικής: Ιταλικά και λατινικά διδακτικά κείμενα, με ισταλικό γλωσσάριο και διάστιχες μεταφράσεις στα τουρκικά, σε αραβική γραφή]]   Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 199 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνοπτική ερμηνεία αριθμητικής καθ εκάτερα αυτής μέρη, μετά πολλής της ακριβείας καταστρωθείσα παρά του σοφολογιωτάτου και επιστημονικοτάτου κυρίου Μπαλάνου Βασιλοπούλου του πρωτοπαπά και διδασκάλου της αστικής σχολής των Ιωαννίνων / by Βασιλόπουλος, Μπαλάνος Publication: Ιωάννινα: χ.ε., . 204 σ. ; , Δερματόδετο με κοσμήματα. Στο φ.1: «και τόδε εκ των του Θεοδώρου Χ"η Δανιήλ». Στο φ.204: «καγώ προς άλλοις κτήμα του Θεοδώρου ...Χ"η Δανιήλ του Χατζή....» 24x17 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τέχνη ρητορική, Βικεντίου του Δαμουδού κατ' ερώτησιν και απόκρισιν / by Δαμοδός, Βικέντιος Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 9 λ.+725σ.+10 φ.; , Στη ράχη και στην ταπετσαρία υπάρχει επίσημα: «Βιβλιοθήκη Ελληνικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης». Στη σ.1 σφραγίδα: «Η Εφορία των εν Θεσσαλονίκη Εκπαιδευτικών Καταστημάτων». Δέσιμο : Δέρμα με κοσμήματα. Βιβλιογραφία: Βλ. Γ. Ζαβίρας, Νέα Ελλάς ή ελληνικόν θέατρον, σ.207 κ.ε. 21x15 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έκθεση παλαιών εντύπων της βιβλιοθήκης 1532-1800 /   Publication: Θεσσαλονίκη : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1990 . 8 σ. ; 21x14 εκ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Επετειακό έτος 80 χρόνων Ε.Μ.Σ. 1939-2019. Έκθεση χαρτών και εκδόσεων στη Βιβλιοθήκη της Ε.Μ.Σ.   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2019 . 16 σ. : 24x17 εκ. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha