Βενιαμίν ο Λέσβιος: by Αριστείδης, Γ. Α. Publication: Αθήνα: Τύποις Προόδου, 1880 . 153 σ. , Είναι ομούδεμένο με “Συμπλήρωμα εις...Λεσβίου”. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1880 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Βενιαμίν Λέσβιος και η ευρωπαϊκή σκέψη του δεκάτου ογδόου αιώνα. by Αργυροπούλου, Ρωξάνη Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 2003 . 328 σ.: Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμπλήρωμα εις την κατά το έτος 1880 εκδοθείσαν υπ ' αυτού βιογραφίαν Βενιαμίν του Λεσβίου: by Πάππης, Αριστείδης Γ. Publication: Αθήνα: Τύποις Προόδου, 1889 . 14 σ. , Ε. δεμένο μαζί με το “Βενιαμίν...ετέρου ανεκδότου”. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Ακαδημίας Κυδωνίων : η διαφωτιστική περίοδος του Βενιαμίν Λέσβιου (1798-1812) / by Βαλέτας, Γιώργος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1940 . 63 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Μικρασιατικά Χρονικά", τ.4 (1948) σ.145-208 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha