Εργογραφία ήτοι δείκτης των εργασιών του καθηγητού Απόστολου Ε. Βακαλόπουλου και μνεία των βιβλιοκρισιών στα επιστημονικά και άλλα περιοδικά καθώς και στον ημερήσιο τύπο by Χονδρογιάννης, Παναγιώτης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1988 . 53 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εργογραφία ήτοι δείκτης των εργασιών του καθηγητού Απόστολου Ε. Βακαλοπούλου και μνεία των βιβλιοκρισιών στα επιστημονικά και άλλα περιοδικά καθώς και στον ημερήσιο τύπο. by Χονδρογιάννης, Παναγιώτης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997 . 55 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Νεκρολογία : Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος (1909-2000) / by Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002 . 4 σ. , Ανάτυπο από την "Εγνατία", τ. 6 (2001-2002) 7-10 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεκρολογία Αποστόλου Ε. Βακαλόπουλου (1909-20002) / by Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2002 . 6 σ.; , Δημοσιευμένο στο : "ΚΒ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο. Πρακτικά. Μνήμη Απόστολου Ε. Βακαλόπουλου", σ.13-18. Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο καθηγητής Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος : ο ιστορικός του νέου ελληνισμού / by Χιονίδης, Νικόλαος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1988 . 15 σ. : , Ανάτυπο από τα "Χρονικά της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας", τ.7 (1988) 24x17 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απόστολος Βακαλόπουλος. Ο ιστορικός του νέου Ελληνισμού / by Ζιώγας, Παναγιώτης Χρ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2016 . 13 σ. ; , Πρωτοδημοσιευμένο στα "Θασιακά", 6 (1989) 13-22. Φωτοτυπική ανατύπωση από τα "Θασιακά" στο: Παναγιώτης Χρ. Ζιώγας, Ανάτυπα δημοσιευμάτων μου σε περιοδικά και τιμητικούς τόμους (1974-2016), Θεσσαλονίκη, χ.ε., 2016, σ. 87-99. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σπουδάζοντας την ιστορία από τις πηγές: Συνέντευξη με τον κορυφαίο ιστορικό Απόστολο Βακαλόπουλο / by Κορδομενίδης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 1996 . 4 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ενενήντα Επτά", 6 (Νοέμ.1996) 32-35. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
In memoriam : Απόστολος Βακαλόπουλος, Αριστόβουλος Μάνεσης, Ιουλία Βοκοτοπούλου / by Αναστασιάδης, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2000 . 8 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.3(2000) σ.9-16 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η νέα ελληνική ιστορία: Το εθνικό έργο του καθηγητού του Παν[επιστη]μίου Θεσσαλονίκης Απόστολου Βακαλόπουλου / by Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1968 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 25 (Ιούν.1968) 47 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Obituary: Apostolos E. Vacalopoulos (1909-2000) / by Τσιρπανλής, Ζαχαρίας Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2000 . 28 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 41/2 (2000) 355-358 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha