Τα φραστικά του ατιικού λόγου είδη και η τούτων ερμηνεία. by Παπαγεωργίου, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1909 . 256 σ. , Περιέχε. Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρακτικό συντακτικό της αττικής διαλέκτου: by Τηλιάκος, Αντ. Publication: Αθήνα: Παπαδημητρίου, Αλ. και Ε., 1938 . 63 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κατάλογος ανωμάλων ρημάτων και ονομάτων της αττικής διαλέκτου προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων και παρθεναγωγείων by Ζηκίδης, Γεώργιος Δ. Publication: Αθήνα: Σιδέρης, Ιωάννης Ν., 1925 . στ'+160 σ. , Δωρεά Πασχάλη Καραπάλη Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρόδρομος ανακοίνωσις περί των φραστικών του αττικού λόγου ειδών και της τούτων ερμηνείας. by Παπαγεωργίου, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Εστία, Μάισνερ και Καργαδούρη, 1908 . 20 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha