Βυζαντιναί βασίλισσαι και αρχόντισσαι. by Ροδοκανάκης, Πλάτων Publication: Αθήνα: Νέος Κόσμος, 1934 . 69-104 σ. , Περιέχει δύο κεφάλαια από το βιβλίο του Πλάτωνος Ροδοκανάκη «Βυζαντ.βασίλισσαι και αρχόντισσαι». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ρωμαίοι άρχοντες της επαρχίας Μακεδονίας: by Σαρικάκης, Θεόδωρος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . viii+231 σ. , Το 2ο και 3ο αντίτυπο αποσυρμένα Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ρωμαίοι άρχοντες της επαρχίας Μακεδονίας: by Σαρικάκης, Θεόδωρος Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 280 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Βυζαντινές αρχόντισσες: by Στεργίου, Αγγελική Publication: Θεσσαλονίκη: Σταμούλης, Α., 2013 . 174 σ. , Δωρεά Αγγελικής Στεργίου Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Fastes éponymiques d' Athènes. Nouveau mémoire sur la chronologie des Archontes postérieurs à la CXXIIeVolympiade; Tableau chronologique et liste alphabérique des éponymes. by Dumont, Albert Publication: Paris: Imprimerie Nationale, 1874 . (3)+68 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1874 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die attischen Archonten von 293/2-31/0 v. Chr. by Kolbe, Walther Publication: Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1950 . 152 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Βολερόν by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1939 . [197] σ. , Τόμος Γ΄ (1939) 291-487 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πίναξ των μνημονευθέντων εν τοις ανωτέρω αρχόντων των εξετασθέντων Θεμάτων. by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1939 . [8] σ. , Τόμος Γ΄ (1939) 487-494 | Εναταγμένο στη μελέτη του για το Βολερό. Βλ. αναγρ. 21849 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις επί της εξελίξεως της Θεματικής διαιρέσεως των Βυζαντινών και των ονομάτων των Θεματικών αρχόντων. by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1939 . [22] σ.: , Τόμος Γ΄ (1939) 536-557 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The social status of the Archontes of Phanari in Thessaly (1342) / by Κύρρης, Κώστας Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1964 . 4 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 18 (1964) 73-78 24x17 εκ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les "honorables archontes", donateurs a Kastoria post- byzantine / by Δρακοπούλου, Ευγενία Publication: Αθήνα : Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 2003 . 8 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", 24 (2003) 267-274 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχόντισσες της Δυτ. Μακεδονίας / by Ζήρας, Γιάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1961 . 2 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1961) σ.127-128 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κοινωνική Θεσσαλονίκη κατά τον 19ον αιώνα : από την πρόσφατον ιστορία   Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1965 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1965) σ.77-79 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή εις το ανατολικομακεδονικόν αρχοντολόγιον / by Θεοδωρίδης, Τριαντάφυλλος Δ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1969 . 33 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.5 (1969) 267-300 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha