Ιστορία της αρχαίας και συγχρόνου Μοσχοπόλεως: by Σκενδέρης, Κωνσταντίνος Χ. Publication: Αθήνα: Ιωάννης Β. Βάρτσος, 1928 . 136 σ.: 23x16 εκ. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Die Druckerei von Moschopolis, 1731-1769: by Peyfuss, Max Demeter Publication: Wien: Bohlau, 1996 . 258 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Ναουσαίοι και η Αρχιεπισκοπή Αχρίδας: by Αποστόλου, Στέργιος Σπ. Publication: Νάουσα: χ.ε., 1999 . 81 σ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Γαβριήλ και οι περιπλανήσεις του στις Ευρωπαικές χώρες: by Ψαράς, Ιωάννης Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1976 . στ+41φ.+iv σ. , Διπλωματική εργασία μεταπτυχιακών σπουδών. Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα περί της αυτοκεφάλου Αρχιεπισκοπής της πρώτης ιουστινιανής Αχρίδος και Βουλγαρίας / by Δήμιτσας, Μαργαρίτης Γ. Publication: Εν Αθήναις: Τύποις και Βιβλιοπωλείω Π. Δ. Σακελλαρίου, 1859 . θ΄+96 σ. Date:1859 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Ζωσιμάς (1686-1746) και η εκκλησιαστική και πολιτική δράσις αυτού. by Βαρναλίδης, Σωτήριος Λ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1974 . 191 σ.: Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα σχετικά με την αρχιεπισκοπή Αχρίδας Σιγίλλια του βασιλείου Β΄: by Τέγου-Στεργιάδου, Ευανθία Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1988 . 139 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πληροφορίες του Θεοφύλακτου Αχρίδας και του Δημητρίου Χωματιανού για τον δυτικομακεδονικό χώρο / by Νεράντζη-Βαρμάζη, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά "Βυζαντινή Μακεδονία 324-1430 μ. Χ.: Διεθνές Συμπόσιο", σ. 231-238. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αρχιεπισκοπή Αχρίδος σε σχέση με το Μακεδονικό Αγώνα by Ρίζος, Δημήτριος Publication: Χ.τ.: Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης, 1995 . 65-86 σ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αρχιεπισκοπή Αχρίδας ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στο σλαβικό κόσμο / by Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Β΄ Συμπόσιο. Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων. Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992", σ. 563-570. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα και άλλα παραλειπόμενα της Αχρίδος. by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2006 . 15 σ. , Τόμος "Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά". Τόμος 2, σ. 165-184 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολαί εις την ιστορίαν των Εκκλησιών Αχρίδος και Ιπεκίου / by Ζακυθηνός, Διονύσιος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1940 . 32 σ. , Τόμος 1 (1940) 429-460 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αρχιεπισκοπή της Αχρίδας και η σχέση της με τη βουλγαρική εξαρχία (19ος αιώνας) / by Ναξίδου, Ελεονώρα Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2008 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 25-27 Μαΐου 2007", σ. 159-170 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αχρίδω και η Επισκοπή της. Οι Τού[ρ]κοι Βαρδαριώται. by Κυριακίδης, Στίλπων Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής, 1939 . [8] σ. , Τόμος Γ΄ (1939) 513-520 Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Ιωακείμ και οι συνωμοτικές κινήσεις στη Βόρειο Ήπειρο (1572-1576) / by Χασιώτης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1965 . 19 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 6 (1964-1965) 237-255 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομοκανονική θεώρηση του καθεστώτος κανονικής δικαιοδοσίας της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος / by Βαβούσκος, Αναστάσιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2007 . 13 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 36 (2007) 97-109 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Joachim, métropolite de Moldavie et les relations de l'église Moldave avec le patriarcat de Pec:   Publication: Bucuresti: Bulletin de la Section Historique, 1927 . 32 σ. , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο τελευταίος Αρχιεπίσκοπος Αχριδών / by Ταχιάος, Αντώνιος-Αιμίλιος Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 15 σ. , Ανάτυπο από "Μακεδονικά", τόμος 12 (1972) 19-33 | Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο φιλενωτικός αρχιεπίσκοπος Αχρίδος Πορφύριος Παλαιολόγος (1643) και η συμμετοχή αυτού εις τας συνωμοτικάς ενεργείας εναντίον Κυρίλλου του Λουκάρεως / by Βαρναλίδης, Σωτήριος Λ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1979 . 33 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΘ΄ (1979) 125-158 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αρχιεπισκοπή Αχρίδων κατά τον μεσαίωνα : by Δεληκάρη, Αγγελική Publication: Θεσσαλονίκη : University Studio Press, 2014 . 322 σ. : 25x17 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha