1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
Δραμινά ιστορικά. 67 Μελέτες. Ιστορία, αρχαιολογία, κοινωνία, εκκλησία, προσωπογραφία και πνευματική ζωή της Δράμας και της περιοχής της / by Πασχαλίδης, Βασίλειος Publication: Δράμα: Μέλισσα, 1992 . 248 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dall' eridano di esiodo al retrone vicentino. Studio su un idronimo erratico by Piretti, Aurelio Publication: Piza: Giardini Editeri e Stampatori, 1994 . 326 σ.: Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ποικίλα.   Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1990 . 532 σ.: Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Atlas archéologique de la bible dΆprès les meilleurs documents soit anciens soit modernes et surtout dΆprès les découvertes les plus récentes faites dans la Palestine, la Syrie, la Phénicie, l΄Égypte et lΆssyrie destiné a faciliter l΄intelligence des Saintes Écritures / by Fillion, L.Cl. Publication: Paris, Lyon: Librairie Briday Delhomme et Successeurs Briguet, 1886 . 4χ.α+viii+153 σ.: , Στη σελ.τίτλου σφραγίδα παλαιοτουρκική. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1886 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bibliographie Hellénique de la préhistoire (1945-1969):   Publication: Αθήνα: Association Internationale d’ etudes du Sud-Est Européen, 1966 . 118 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bibliographie d’ archéologie Grecque 1945-1969:   Publication: Αθήνα: Association Internationale d’ etudes du Sud-Est Européen, 1966 . 136 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν της ελληνικής αρχαιολογίας: by Ραγκαβής, Αλέξανδρος Ρ. Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης, Ανέστης, 1888 . 1591 σ.: , Οι τόμοι Ι-ΙΙ ομού δεμένοι | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1888 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Μένδη, Καλάνδρα: by Μάγειρας, Παρασκευάς Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1996 . 231 σ.: , To 2o αντίτυπο αποσυρμένο Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
The Penguin dictionary of Archaeology by Bray, Warwick Publication: Χ.τ.: Penguin Books, 1975 . 288 σ.; Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η «Μικρασία» και η Δωδεκάνησος: by Τσιχλάκης, Τηλέμαχος Μ. Publication: Χ.τ.: Ασμοδαίος, 1922 . 168+(2) σ.; , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Άγιον Όρος: by Σμυρνάκης, Γεράσιμος, Ιερομόναχος Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης, Ανέστης, 1903 . 708+γ΄ σ.; , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οι νόμοι και οι ρυθμοί στην τέχνη / by Deonna, W. Publication: Εν Αθήναις: Εκδοτικός οίκος "Ελευθερουδάκης" Α.Ε., 1930 . 205 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Κωνσταντινούπολις ή περιγραφή τοπογραφική, αρχαιολογική και ιστορική της περιωνύμου ταύτης μεγαλουπόλεως και των εκατέρωθεν του κόλπου και του Βοσπόρου προαστείων αυτής, απ αυτών πού των αρχαιοτάτων χρόνων άχρι και καθ ημάς μετά πολλών και ποικίλων εικόνων και των απαιτουμένων τοπογραφικών και χρονολογικών πινάκων προς διασάφησιν της βυζαντινής ιστορίας.... / by Βυζάντιος, Σκαρλάτος Δ. Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Ανδρέου Κορομηλά, 1851 . 3 τ.: , Τόμ.Α΄: Περιέχων την εντός και πέριξ τειχώνΚωνσταντινούπολιν. (Διπλό) (Από τις Δωρεές Φ.Δραγούμη και Η.Καλαϊτζή). Τόμ.Β΄ : Περιέχων την επί του Κόλπου Περαίαν και ταεκατέρωθεν του Βοσπόρου. Αθήνησιν, 1862 (Δωρεά Θ.Νικολόπουλου). Τόμ.Γ΄ : Περιέχων τα πάλαι και νυν ήθη και έθη τωντης Κωνσταντινουπόλεως κατοίκων. Αθήνησιν,Τυπ. Χ. Ν. Φιλαδελφέως, 1869. (Δωρεά Η. Καλαϊτζή). Date:1851 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Das Hellenische Thessalien: by Stählin, Friedrich Publication: Amsterdam: Hakkert, Adolf Μ., 1967 . xxiii+245 σ.+xii πίν.: Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιολογία: Ιστορία της αρχαίας καλλιτεχνίας: by Ραγκαβής, Αλέξανδρος Ρ. Publication: Αθήνα: Κορομηλάς, Διονύσιος, 1865 . 2 τ. , Τόμ. Α΄, Εν Αθήναις, 1865, σ. 2χ.α.+στ΄+576. Τόμ. Β΄, Εν Αθήναις, 1866, σ. η΄+357+1χ.α.+ιστ΄ | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1865 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Lexicon der Steinzeit. by Hoffmann, Emil Publication: Munchen: Beck, C. Η., 1999 . 419 σ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εξέλιξις της αμπέλου και της αμπελουργίας εις την Ελλάδα κατά τα αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής=The development of the vine and of viticulture in Greece based on archaeological findings in the area. by Λογοθέτης, Βασ. Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1970 . 83 σ.+2 αναδ. πίν.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά και στα γαλλικά. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σημειώσεις κλασσικής αρχαιολογίας. by Πέτσας, Φώτιος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1979 . (2)+75 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοιχεία κλασσικής αρχαιολογίας. by Πέτσας, Φώτιος Μ. Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1973 . 207 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'aventure del'archéologie. by Ceram, C. W. Publication: Paris: Librairie Hachette, 1958 . 360 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha