Ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική: Τόμος 8: by Λάββας, Γιώργος Publication: Αθήνα: Μέλισσα, 1991 . 325 σ.: Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η απελευθέρωση της Αρναίας και της Βόρειας Χαλκιδικής από τον τουρκικό ζυγό (1912) και οι πρώτες ημέρες ελεύθερης ζωής / by Κύρου, Δημήτριος Θ. Publication: Αρναία: Δήμος Αρναίας, 2007 . 56 σ.: Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρναία η παλιά Λιαρίγκοβα: by Παπαθανασίου, Ηλέκτρα Publication: Θεσσαλονίκη: Τύπο Μουγκός, 1999 . 179 σ.: , Δωρεά Αγγελικής Στεργίου Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευση στην Αρναία (παλιά Λιαρίγκοβη) στον τελευταίο αιώνα της τουρκοκρατίας (19ο) / by Παπαθανασίου, Ηλέκτρα Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1998 . 10 σ. , Τόμος "Η Χαλκιδική κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας", σ.436-435 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι άγνωστοι Μακεδόνες αγωνιστές του 21 και πρόδρομοι των Μακεδονομάχων Ιλαρίων Καράτζογλου από την Καβάλα και Βασίλειος Αθανασίου από την Παλαιοχώρα Αρναίας (Σοποτνίκια) by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1991 . 20 σ. , Τόμος "Θεσσαλονίκια και άλλα Μακεδονικά μελετήματα", σ. 245-264 | Δημοσιευμένο στα «Πρακτικά Β΄ τοπικού Συμποσίου, Η Καβάλα και η περιοχή της (26-29 Σεπτεμβρίου 1986). Καβάλα, 1987, σ. 67-88 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απεργία ιερέων στη Λιαρίγκοβη (Αρναία) του 1914 / by Κύρου, Δημήτριος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1987 . 13 σ.: , Τόμος: "Α΄ πανελλήνιο συμπόσιο ιστορίας και αρχαιολογίας της Χαλκιδικής", σ. 389-401 Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχιτεκτονική μελέτη επανάχρησης διώροφου-προϋφιστάμενου του 1923-κτιρίου και προσθήκης κατ'επέκταση τριώροφου κτιρίου με υπόγειο και στέγη, για τη δημιουργία παραδοσιακού ξενοδοχείου εντός του "Ιστορικού τόπου" της Αρναίας / by Χαριστός, Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 4η ΕΝΜ), 2007 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Αποσπάσματα από το Έργο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας (πρώην 4η ΕΝΜ)", 3 (2004-2006) 115-120. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αθ[α]νάσιος Μινόπουλος: by Ιωαννίδης, Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικός Αγών: Περιοδικόν Εικονογραφημένον, 1930 . 2 σ. , Ο συγγραφέας αναφέρει και την ιδιότητά του "Συνταγματάρχης Ιππικού". Βλ. και τη "Διόρθωσις εσφαλμένης φράσεως", 17 (Σεπτ.1930) 9, που αναφέρεται στο κείμενο. Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ταξινομημένα στοιχεία από την χρωματική οργάνωση της λαϊκής αρχιτεκτονικής της Αρναίας, της Γαλάτιστας και του Πολυγύρου. by Κονταξάκης, Γεώργιος Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, 1972 . 31 σ.: , Τόμος Ε΄ (1972) 321-348 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα υφαντά της Αρναίας. by Τσαγκάρη, Στέλλα Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1972 . 12 σ.: Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι πρώτοι εκλογικοί κατάλογοι της Αρναίας / by Γραμμένος, Αθανάσιος Publication: Αρναία : χ.ε., 2009 . 16 σ.; , Ανάτυπο από το περιοδικό "Αρναία" τχ. 82 (2009) 24x17 εκ. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αρχαιολογικός χώρος του υψώματος "Προφήτης Ηλίας" Αρναίας / by Κύρου, Δημήτριος Θ. Publication: Αρναία : χ.ε., 2009 . 176 σ.: 24x17 εκ. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου Σωκράτης Σταυρίδης (1866-1944) : by Κύρου, Δημήτριος Θ. Publication: Αρναία : χ.ε., 2011 . 350 σ.: 24x17 εκ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εποχές της Χαλκιδικής : περιοδική έκδοση του Δήμου Αρναίας /   Publication: Αρναία : Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Αρναίας, 1993 . 6 τχ. : 28x21 εκ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Το ημερολόγιο του Γεωργίου Παναγιώτη Γεωργιάδη (Κυριάκου): by Κύρου, Δημήτριος Θ. Publication: Αρναία: χ.ε., 2018 . 127 σ.: 24x17 εκ. Date:2018 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οικία Μπάλλα στην Αρναία Χαλκιδικής / by Ξεναρίου-Μανασσή, Άννα Publication: Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού, 1987 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Αναστήλωση-Συντήρηση-Προστασία μνημείων και συνόλων", 2 (1987) 177-186. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Τα Μαδεμοχωριακά" (Λιαριγκόβη 1878) του Ηπειρώτη διδασκάλου της Χαλκιδικής Νικολάου Σπύρ. Βουργαρελίδη / by Κύρου, Δημήτριος Θ. Publication: Αρναία: Γραφικές Τέχνες "Μέλισσα", 2019 . 111 σ.: 24x17 εκ. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικά ενθυμήματα και παραδόσεις περί Αρναίας / by Γκουνιώτης, Γεώργιος Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1963 . 11 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.6 (1963), σ.216-226 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφικά Αρναίας / by Παπαθανασίου, Μαυρουδής Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1967 . 125 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.13-14 (1967),541-666 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφικά Αρναίας / by Παπαθανασίου, Μαυρουδής Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1968 . 119 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.15-16 (1968),669-788 Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha