Συμβολή εις την στεμματικήν και την ταξινόμησιν των χειρογράφων του Αριστοφάνους: by Χιονίδης, Νικόλαος Π. Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1971 . 63 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέται νομικαί, πολιτικαί, οικονομολογικαί, ιστορικαί, φιλολογικαί κλπ. και λόγοι εν τη εθνοσυνελεύσει και τη βουλή. by Καλλιγάς, Παύλος Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης, Ανέστης, 1899 . 2 τ. , Τόμος Α': Νομικαί, πολιτικαί και οικονομικαί μελέται. Τόμος Β': Μελέται ιστορικαί, φιλολογικαί κλπ. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
"Euripideische" Kosmogonie bei Aristophanes (Thesm.14-18) / by Τσιτσιρίδης, Σταύρος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2001 . 25 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ. 51 (2001) 43-67 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πλάτων και Αριστοφάνης / by Ανδρόνικος, Μανόλης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1953 . 20 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 12, τχ.2 (1952) 231-251 24x17 εκ. Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Studies in comedy / by Dedoussi, Christina Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1964 . 10 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 18 (1964) 1-10 24x17 εκ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στη χειρόγραφη παράδοση του Αριστοφάνη / by Χιονίδης, Νικόλαος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970 . 7 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 23 (1970) 3-10 24x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Zu den griechischen Komikern / by Θεοδωρίδης, Χρήστος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1973 . 5 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 26 (1973) 41-45 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αριστοφανικά / by Στεφανής, Ι. Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1977 . 18 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 30 (1977-78) 7-25 24x17 εκ. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
΄Oνεια πράγματα : Αριστοφάνη Ιππείς 1399 / by Σπυρόπουλος, Ηλίας Σ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1981 . 10 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 32 (1980) 3-13 24x17 εκ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le sauveur chez Aristophane : approche anthropologique / by Παππάς, Θεόδωρος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1993 . 16 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 43 (1993) 293-309 24x17 εκ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φορώντας τα ρούχα των αντρών : η μεταμφίεση στις Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη / by Ορφανός, Χαράλαμπος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1994 . 14 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 44 (1994) 303-317 24x17 εκ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σκηνικές και ερμηνευτικές παρατηρήσεις στις Θεσμοφοριάζουσες του Αριστοφάνη / by Τσακμάκης, Αντώνης Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997 . 20 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 47 (1997) 241-260 24x17 εκ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Contextualising Dikaiopolis’ persona : Urban Life, Rural Space and Rural Perceptions of Urbanity in Aristophanes’ Acharnians / by Ξάνθου, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2010 . 17 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.60 (2010) 297-314 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεοελληνικοί στίχοι και αριστοφανικός χορός και πρόσωπα : λίγα σχόλια με τυχαίες αφετηρίες / by Κεχαγιόγλου, Γιώργος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2010 . 24 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.60 (2010) 405-428 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις για τη λειτουργία της παρωδίας στους Αχαρνείς του Αριστοφάνη / by Μάη, Δέσποινα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2011 . 13 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.61 (2011) 253-266 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το στοιχείο της επιθετικότητας στους Ιππής του Αριστοφάνη / by Γεωργούση, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2015 . 20 σ. , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τ.65 (2015) 63-82 Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αρχαία ελληνική κωμωδία και οι Νεφέλες του Αριστοφάνη / by Κακριδής, Ι. Θ. Publication: Αθήνα : Οργανισμός Εθνικού Θεάτρου, 1951 . 18 σ.: 21x14 εκ. Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha