Οι λαοί των Βαλκανίων by Ραφαηλίδης, Βασίλης Publication: Αθήνα: Εικοστός Πρώτος, 1994 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρβανίτες: by Μπίρης, Κώστας Η. Publication: Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, 1997 . 379 σ.: Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οί Έλληνες Αρβανίτες. by Μιχαήλ-Δέδε, Μαρία Publication: Ιωάννινα: Ίδρυμα Βορειοηπειρωτικών Ερευνών, 1987 . 207 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρβανίτες και η καταγωγή των Ελλήνων: by Κόλλιας, Αριστείδης Π. Publication: Αθήνα: Ράλλη, Αφοί, 1983 . xvi+519 σ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σταυρωμένοι αετοί: by Αλεξάνδρου, Δημήτρης Ν. Publication: Θεσσαλονίκη: Ερωδιός, 2010 . 340 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Gantiti Farserotesti=Τραγούδια Φαρσαριτών -αρβανιτοβλάχων by Παδιώτης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Αρωμάνικου (Βλάχικου) Πολιτισμού, 1991 . xl+166 σ.: Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιλλυριοί-Αλβανοί και Αρβανίται. by Κεραμόπουλος, Αντώνιος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1956 . 16 σ. , Τόμος "Πεπραγμένα του Θ΄ Διεθνούς Βυζαντινολογικού συνεδρίου". Τόμος Β΄, σ. 470-485 Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνικοί μύθοι και ιστορικές κατασκευές στις μη ελληνόφωνες ομάδες: by Μπαλτσιώτης, Λάμπρος Publication: Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 2004 . 30 σ. , Τόμος "Μειονότητες στην Ελλάδα : Συμπόσιο (7-9 Νοεμβρίου 2002)", σ. 337-366 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πόθεν το εθνικόν Αρβανίτης. by Φουρίκης, Πέτρος Α. Publication: Αθήνα: Ελεύθερη Σκέψις, 1991 . 45 σ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρβανίτες-Αρβανίτικα / by Κυριαζής, Δώρης Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη, Αφοί, 1996 . 30 σ.; , Άρθρο από το περιοδικό "Ελληνική Διαλεκτολογία", τόμος 5, σ. 7-36 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι όροι "Αλβανοί" και "Αρβανίται" και η πρώτη μνεία του ομώνυμου λαού της Βαλκανικής εις τας πηγάς του ΙΑ' αιώνος / by Βρανούση, Έρα Publication: Αθήνα : Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1970 . 50 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Σύμμεικτα", τ.2 (1970) 207-257 24x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αρβανιτοκρατία στην ανατολική Μακεδονία και η καταστολή της / by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1959 . 5 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Σερραϊκά Χρονικά" τ.3 (1959) 235-239 Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα νεροπρίονα των Αρβανιτάδων στο Σέλι και στο Γκουρνόσοβο / by Αποστόλου, Στέργιος Σπ. Publication: Νάουσα : χ.ε., 2015 . 5 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Νιάουστα", τχ.152(2015) σ. 28-32 Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οἱ ὅροι «Ἀλβανοὶ» καὶ «Ἀρβανῖται» καὶ ἡ πρώτη μνεία τοῦ ὁμωνύμου λαοῦ τῆς Βαλκανικῆς εἰς τὰς πηγὰς τοῦ ΙΑ᾽αἰῶνος / by Βρανούση, Έρα Publication: Αθήνα: Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1970 . 48 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σύμμεικτα", 2 (1970) 207-254 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha