"Μακάριοι οι κατέχοντες την γην" : γαιοκτητικοί σχεδιασμοί προς απαλλοτρίωση συνειδήσεων στη Μακεδονία 1880-1909 / by Καράβας, Σπύρος Publication: Αθήνα: Βιβλιόραμα, 2010 . 318 σ. : 24x17 εκ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως: by Τούσης, Αριστοφ. Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., . 152+48 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως διά δημοσίαν ανάγκην by Χρυσοχοίδης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1898 . 119 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ξερρίζωμα του πολιτισμού ή το στυγερόν έγκλημα όπου το κράτος συνεργεί. by Ηλιάκης, Ι. Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1927 . 22 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ενδεικτικές αναφορές απολλοτριωτικών αποφάσεων Αγιορειτικών μετοχίων της Θάσου / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2016 . 17 σ.; , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τ.41 (2015-16) 289-306 Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοιχεία απαλλοτριωτικών αποφάσεων Αγιοριτικών μετοχίων της Θάσου / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, 2017 . 30 σ.; , Άρθρο από την "Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου", τ.47 (2017) 213-243 Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κτηματόγραφον αξίας δραχμών 15.771. 60 :   Publication: Θεσσαλονίκη: Βασίλειον της Ελλάδος 1922 . 1 φ.: , Στο πίσω μέρος υπάρχουν χειρόγραφες σημειώσεις. 34x31 εκ. Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha