Εισαγωγή στην επιστήμη by Μανωλεδάκης, Ι. Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1975 . 99 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή στην επιστήμη. Παράρτημα: by Μανωλεδάκης, Ι. Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1980 . 188 σ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιστημονική σκέψη 1900-1960 by Harré, R. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1982 . 365 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: Scientific thought 1900-1960 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η καταγωγή της σύγχρονης επιστήμης (1300-1800) by Butterfield, Herbert Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1983 . 237 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: The origins of modern science 1300-1800 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στην κόψη της αλήθειας: by Gillispie, Charles Coulston Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1986 . 510 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: The edge of objectivity Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τον Αυγουστίνο στον Γαλιλαίο by Crombie, Α. C. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1989 . 2 τ. , Τόμος Α΄: Η επιστήμη στον Μεσαίωνα (5ος-13ος αιώνας) Τόμος Β΄: Η επιστήμη στον ύστερο μεσαίωνα και τις αρχές των νέων χρόνων Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η κρίσις του επιστημονισμού by Τάγαρης, Αχιλλέας Ν. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1970 . 72 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
International Scientific Organizations: by Murra, Kathrine Ο. Publication: Washington: Library of Congress, 1962 . xvi+320 σ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θρησκεία της επιστήμης: by Τανάγρας, Άγγελος Publication: Αθήνα: Τζηρίτας, Σπύρος Α., 1959 . 315 σ. , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η τριλογία του πνεύματος: by Παπανούτσος, Ευάγγελος Π. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου, Αθήνα: Γράμματα, 1928 . 227 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύνοψις επιστημών διά τους πρωτοπείρους περιέχουσα αριθμητικήν, γεωμετρίαν, νέαν γεωγραφίαν, αστρονομίαν, λογικήν και ηθικήν. Συλλεχθείσα εις χρήσιν του Φιλολογικού της Σμύρνης Γυμνασίου. Εκδοθείσα μεν το πρώτον δαπάναις του Κυρίου Αλεξάνδρου Μαύρου, Νυν δε το δεύτερον μετά τινών προσθηκών υπό Ελένης Κ. Καντακουζηνής. by Κούμας, Κωνσταντίνος Μ. Publication: Αθήνα: Ράλλης, Κωνσταντίνος, 1841 . ιη΄+381 σ.: , Γκίνης-Μέξας ΙΙ 3544. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. φραγίδα "Ελληνικόν Εκπαιδευτήριον εν Αθήναις". Περιέχει πιστοποιητικό βραβείου από το Ελληνικό Εκπαιδευτήριο προς τον Μιχ. Αβέρωφ 1851. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1841 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Archiméde, Μénélaos d'Alexandrie et le "Carmen de ponderibus mensuris": by Ράιος, Δημήτρης Κ. Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1989 . 256 σ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία των επιστημών. Νεοελληνική βιβλιογραφία. by Καράς, Γιάννης Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1997 . 61 σ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La science mystérieuse des Pharaons. by Moreux, Th. Publication: Paris: Doin, Octave, 1926 . 238 σ.: , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Zarozdenie istorii nauki v anticnosti. by Zmud, L. JA. Publication: Sankt Peterburg: Russkogo Hristianskogo Gymanitarnogo Instituta, 2002 . 424 σ. , Μετάφραση του τίτλου: «Η γέννεσις της ιστορίας των επιστημών στην αρχαιότητα» Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Death of a Science in Russia: by Zirkle, Conway Publication: Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1949 . xiv+319 σ. , Δωρεά Δημήτρη Θ. Πεντζόπουλου Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Sciences humaines et théologie orthodoxe: by Σταυρόπουλος, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: Θεολογία, 2011 . 211 σ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Science and social change by Thornton, Jesse Publication: Washington: The Brookings Institution, 1939 . xi+577 σ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La science et les Savants Allemands by Lefort, Joseph Publication: Paris: Boccard, Ε. de, 1918 . 199 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1918 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Wissenschaft im mittelalter:   Publication: Wien: Osterreichische Nationalbibliothek, 1975 . 296+36 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha