Ο αγών διά την παροχήν βασικής εκπαιδεύσεως και την καταπολέμησιν του αναλφαβητισμού.   Publication: Αθήνα: Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 1956 . 53 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της ευρυτέρας διαδόσεως της δημοτικής εκπαιδεύσεως: by Μιχαλόπουλος, Θεμ. Ι. Publication: Αθήνα: Σαλίβερος, Μ., 1905 . 52 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Alphabétisation 1967-71:   Publication: Paris: UNESCO, 1970 . 2 τ. , Τόμοι 1-2 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Πώς να μάθουμε γράμματα σ' όσους δέν ξέρουν. by Λαζαρίδης, Κώστας Π. Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, 1955 . 45 σ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ν.Δ. 3094/1954 περί μέτρων προς καταπολέμησιν του αναλφαβητισμού.   Publication: Αθήνα: Υπουργείον Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 1954 . 37 σ. , Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha