Το Μέγα Αλφαβητάριον. Εν ω περιέχονται τα Εικοσιτέσσαρα Γράμματα διαφόρως γεγραμμένα, αι συλλαβαί, αι συντείνουσαι προς την ορθήν ανάγνωσιν Προσωδίαι, η ανήκουσα τοις παισί Προσευχή, τα αναγκαία προς Σωτηρίαν. Ο Πίναξ των Λογαριασμών των Ελληνικών ψηφίων, ο Πυθαγορικός Πίναξ, και τελευταίον αι [εν] συντομίαν γεγραμμέναι Συλλαβαί / by Παπαγεωργίου, Μιχαήλ του Σιατιστέως Publication: Venezia: Παρά Πάνω Θεοδοσίου του εξ Ιωαννίων, 1806 . 43 σ.: , Γκίνη-Μέξα 436. Φ. Ηλιού Ι 1806.73. | Δωρεά: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας Date:1806 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το αλφαβητάρι με τον ήλιο. by Δημαράς, Αλέξης Publication: Αθήνα: Εκδοτική «Ερμής», 1972 . μστ'+(2)+144 σ.: Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Μέγα Αλφαβητάριον: by Παπαγεωργίου, Μιχαήλ του Σιατιστέως Publication: Θεσσαλονίκη: Μητράγκα Ελένη Α., 1996 . 78 σ. , Αναστατική ανατύπωση του πρώτου τυπωμένου ελληνικού αλφαβηταρίου. Τιμητική προσφορά στην επέτειο των διακοσίων χρόνων από το θάνατο του μεγάλου δασκάλου Μιχαήλ παπα Γεωργίου του Σιατιστέως. Υπάρχει και η έκδοση του 1806 στη βιβλιοθήκη | Δωρεά Αγγελικής Στεργίου Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα αβιβλιογράφητο αλφαβητάρι του Θωμά Μανδακάση (Λ[ε]ιψία 1761) / by Moennig, Ulrich Publication: Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός οίκος "Μέλισσα", 1996 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών", 24-25 (1996) 121-128. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha