Η αναδιοργάνωσις της αλιείας εν τω κόλπω Θεσσαλονίκης. by Τσακάκης, Σπυρ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ηλίου, . (5)+54 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αλιεία στην Αίγυπτο υπό το φως των ελληνικών παπύρων. by Χουλιάρα-Ραίου, Ελένη. Publication: Ιωάννινα: χ.ε., 2013 . 2 τ.: , Τόμος Ι: [υπότιτλος] Status, οργάνωση και φορολογία της αλιείας στη φαραωνική, πτολεμαϊκή, ρωμαϊκή και βυζαντινή Αίγυπτο, σ.325. Τόμος ΙΙ: [υπότιτλος] Αλιευτικές συντεχνιακές οργανώσεις-Ταριχευταί. Πτυχές από τον καθημερινό βίο αλιέων και ιχθυοπωλών. Περιορισμοί στην άσκηση της αλιείας. Ιχθυότοποι-αλιευτικές μέθοδοι και ορολογία, σ.[327-658]. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Νικητιανών θαλασσινές διαδρομές by Μάντσιος, Άγγελος Φ. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 2010 . 367 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ενάλιος πλούτος Βορ.Ελλάδος: by Γεράσιμος, Ιωάννης Publication: Θεσσαλονίκη: Τριανταφύλλου, Μ. Υιοί., 1951 . 74 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η σημερινή κατάσταση και το μέλλον της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών στην Κεντρική Μακεδονία. by Διακοβασίλης, Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 1988 . 19 σ. , Τόμος "1ο αναπτυξιακό συνέδριο περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας", σ.287-305 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αλιευτικό χρονικό του Ευβοικού by Ζάππας, Τάσος Publication: Αθήνα: Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών, 1968 . 96 σ.: , Τόμος ΙΔ' (1968) Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι τόννοι εις τον κόλπον της Θεσσαλονίκης / by Αθανασόπουλος, Γεώργ. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1938 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1938), σ.277-282 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ψάρευμα / by Δροσίνης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1904 . 88 σ. : 18x12 εκ. Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha