1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
Μελετήματα ιστορίας ελληνικού δικαίου. Τόμος δεύτερος by Τουρτόγλου, Μενέλαος Α. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1993 . 250 σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το δίκαιον του ελληνισμού κατά τους αρχαίους και μέσους χρόνους. Λόγος ενακτήριος (Παράρτημα της Νέας Ανατολής) by Μομφερράτος, Αντώνιος Γ. Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1917 . 20 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θρησκευτική ελευθερία των Μουσουλμάνων στην ελληνική έννομη τάξη. by Μηναίδης, Σίμος Publication: Αθήνα: Σάκκουλα, 1990 . 419 σ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρουσίαση της κατάστασης του δικαίου στην Ελλάδα στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας και ως τον ερχομό του Βασιλιά Όθωνα του Α'. by Geib, Gustav Publication: Αθήνα: Γκοβόστης, . 171 σ.: , Μετάφραη από την 1η έκδοση, Χαϊδελβέργη, 1835. | Τίτλος Πρωτοτύπου: Darstellung des rechtszustandes in Griechenland: Während der Τürkischen herrscha Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Κριτής του δρόμου Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος: by Πασχαλίδης, Νίκος Publication: Θεσσαλονίκη: Ρέκος, 1996 . 160 σ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dictionnaire pratique de droit by Griolet, Gaston Publication: Paris: Librairie Dalloz, . 3 τ. , Τόμοι Ι-ΙΙ και συμπλήρωμα έκδοσης 1922 | Δωρεά Κωνσταντίνου Τσώπρου Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Vocabulaire de droit: by Soufflier, Camille Publication: Paris: Giard et Briére, 1908 . viii+424 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1908 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομικά έθιμα της νήσου Καρπάθου της Δωδεκανήσου ήτοι παλαιαί τοπικαί συνήθειαι περί του οικογενειακού θεσμού των πρωτοτοκίων, περί χρεωστικών συναλλαγών, πτωχεύσεων κλπ. εις ά προστίθενται και τα εν τη λοιπή Δωδεκανήσω επικρατούντα παρόμοια άγραφα έθιμα εν αντιπαραβολή προς τα εν τη κυρίως Ελλάδι και ταις νήσοις αυτής ισχύοντα άλλοτε συγγενή Επιτόπια έθιμα by Μιχαηλίδης-Νουάρος, Μιχαήλ. Γ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1926 . 165 σ.: , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το εν Ελλάδι κρατούν κοινοβουλευτικό δίκαιον: by Ζέγγελης, Ηλίας Δ. Publication: Αθήνα: Εμπρός, 1912 . ιε+(1)+632 σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Juge et sentence dans l'Égypte romaine by Αναγνώστου-Κανά, Βαρβάρα Publication: Paris: Harmattan, 1991 . xii+391 σ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελέται νομικαί, πολιτικαί, οικονομολογικαί, ιστορικαί, φιλολογικαί κλπ. και λόγοι εν τη εθνοσυνελεύσει και τη βουλή. by Καλλιγάς, Παύλος Publication: Αθήνα: Κωνσταντινίδης, Ανέστης, 1899 . 2 τ. , Τόμος Α': Νομικαί, πολιτικαί και οικονομικαί μελέται. Τόμος Β': Μελέται ιστορικαί, φιλολογικαί κλπ. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η Ελληνική ιθαγένεια εν Αιγύπτω. by Κερκινός, Παντελής Ε. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γράμματα, 1930 . 248 σ. , Σφραγίδες της «Βιβλιοθήκης Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La cité antique: by Coulanges, Fustel de Publication: Paris: Librairie Hachette et Cie, 1893 . (4)+479 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1893 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νομικά έγγραφα της Ελλάδος της περιόδου της τουρκοκρατίας : Νομικά έγγραφα Σίφνου της συλλογής Γ. Μαριδάκη (1684-1835) : by Πετρόπουλος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1956 . κζ΄+519 σ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Assizes of the Lusignan Kingdom of Cyprus by Κουρέας, Νικόλαος Publication: Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 2012 . 408 σ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Studien zum Strafrecht der Ekloge / by Sinogowitz, Bernhard Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1956 . xv+127 σ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών. Τόμος 2: by Πετρόπουλος, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1932 . 92+117+30 σ.: , Τόμος 2(1932) Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[1] Über den Nahrungsstoffgehalt der bei der griechischen Landbevölkerung üblichen Getreidearten und Mehlprodukte. [2] Συμβολή εις τα περί μισθώσεως κατά το αρχαίον ελληνικόν δίκαιον. [3] Arétée: Α΄, Des causes et des signes des maladies aigues.-Β', Des causes et des signes des maladies chroniques / by Αλιβιζάτος, Γ. Π. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1950 . (8)+24+24+107 σ. Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών Τόμος 14: [1] Die grosse Inschrift von Gortyn und ihre Bestimmungen über Selbsthilfe und Prozess. [2] Η μεγάλη επιγραφή της Γόρτυνος και αι διατάξεις αυτής περί αυτοδικίας και δίκης. [3] Professio und testatio nach der lex Aelia Sentia und der lex Papia Poppaea. Zwei Beitrage zur vom geteilten Eigentum [4] Δύο συμβολαί εις την θεωρίαν περί της κατανεμημένης ιδιοκτησίας. Ηλεκτρόλυσις οργανικών ουσιών έως άνθρακος-Ανακάλυψις του κολλοειούς άνθρακος / by Weiss, Egon Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1949 . 8 χ.α.+28+9+42+21 σ. , Τόμος 14(1949) Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οια τε φύλλα μακεδνής αιγείροιο: by Βαβούσκος, Κωνσταντίνος Αναστ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 2 τ.: , To 2o αντίτυπο αποσυρμένο. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha