1 2 3 4 5 6 Next >>
Η γεωγραφική ενότης του ελληνικού μεσογειακού χώρου: by Σινός, Αλέξανδρος Γ. Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, 1945 . 2 τ.; , Μέρος Α. Η γεωφυσική ενότης, σ. 95+(23) χάρ. Μέρος Β. Η οικονομική ενότης, 1946, σ. 205. | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Die Verlandung der Bucht von Therme und ihre Auswirkungen by Κουμπούλης, Φώτιος. Ι. Publication: Χ.τ.: χ.ε., 1959 . 50 σ.: Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ανθολογία αρχαίων κειμένων: by Σταμάτης, Ευάγγελος Σ. Publication: Αθήνα: Ρόδης, Γ., 1960 . 107 σ.: Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεοελληνική φιλολογία ήτοι κατάλογος των από του 1800-1889 γεωγραφηθέντων υπό Ελλήνων by Μηλιαράκης, Αντώνιος Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1889 . 128 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1889 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Νεοελληνική φιλολογία ήτοι κατάλογος των από του 1800-1889 γεωγραφηθέντων υπό Ελλήνων by Μηλιαράκης, Αντώνιος Publication: Αθήνα: Κουλτούρα, 1981 . 128 σ. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παγκόσμιος λαογραφική και γεωγραφική εγκυκλοπαίδεια. [Τόμος] Ελλάς by Ρωμαίος, Κώστας Α. Publication: Αθήνα: Γιοβάνης, Χ., 1969 . 672 σ.: , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεξικόν ιστορίας και γεωγραφίας: by Βουτυράς, Σ. Ι. Publication: Κωνσταντινούπολη: Βρετός, Ι. Α., 1869 . 9 τ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1869 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (9),

Actions: Add to cart
Λεξικόν γεωγραφικόν και ιστορικόν της Θράκης: by Σαμοθράκης, Αχιλλέας Θ. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 1963 . 596 σ. Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λεξικόν γεωγραφικόν πρόχειρον ιταλικο-γραικικόν by Βλαντής, Σπυρίδων Publication: Venezia: Γλυκής, Νικόλαος, 1838 . 47 σ.: , Γκίνης-Μέξας ΙΙ 2990 | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1838 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βόλος. Αναζήτηση της κοινωνικής ταυτότητας by Μαλούτας, Θωμάς Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1995 . 336 σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Dictionnaire universel d’histoire et de géographie by Bouillet, Μ. Ν. Publication: Paris: Librairie Hachette et Cie, 1855 . 2 τ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1855 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Νέα γεωγραφία των ηπείρων by Σαρρής, Ιωάννης Σ. Publication: Αθήνα: Ζηκάκης, Μιχαήλ, 1921 . 337 σ.: , Περιέχει σφραγίδες του Institution Française "Hermés" από το "Τμήμα Βιβλιοπωλείου και εκδόσεων των "Γραμμάτων"" καθώς και κτητορικό. | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Contributions to the geography of Egypt by Ball, John Publication: Cairo: Goverment Press, Bulag, 1939 . xv+308 σ.: , Στο βερσό του εξωφύλλου υπάρχει υπογραφή του συγγραφέα καθώς ευχετήρια υπογεγραμένη κάρτα του Υπουργού Οικονομικών της Αιγύπτου | Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The home of mankind: by Van Loon, Hendrik Willem Publication: London: Harrap, G. G., 1933 . 506 σ.: , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεώτατη διδακτική γεωγραφία. προς ευχερή γνώσιν όλων των μερών και κατοίκων της γής. Φιλοπόνως ερανισθείσα εκ των νεωτέρων γεωγραφικών και στατιστικών συγγραμάτων του Σομμέρου, Α. Βάλβη, Ριττέρου, Κανναβίζου, Φρ. Σχιουβέρτου και άλλων υπό.... και νυν το πρώτον εκδοθείσα επιστασία και δαπάνη Γκαρμπολά και Ρεφερενδάρη. by Λωρέντης, Νικόλαος Publication: Wien: Benko, Anton, 1838 . 3 τ. , Τόμος Α (1838), σ. Ιβ+(2)+380+(1). Τόμος Β (1838), σ. (4)+618+(2). Τόμος Γ (1839), σ. (8)+686+(12). Οι τόμοι Β, Γ διπλοί. Περιέχουν κατάλογο συνδρομητών. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη/Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1838 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Ιστορία και γεωγραφία στα ελληνικά σχολεία (1834-1914): by Κουλούρη, Χριστίνα Publication: Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1988 . 789 σ. , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εγχειρίδιο πολιτικής φυσικής και εμπορικής γεωγραφίας του Οθωμανικού Κράτους: by Σταυρίδης, Αριστομένης Publication: Μυτιλήνη: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 1996 . κγ+152+(8)χ.α.+xxvii σ. , Πρώτη έκδοση: Εν Κυδωνίαις: Εκ του τυπογραφείου Ιωάννου Σαριβαξεβάνη, 1876 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γλωσσογεωγραφία / by Coseriu, Eugenio Publication: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 1982 . 80 σ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παγκόσμιος γεωγραφία. by Λάκων, Κλ. Publication: Αθήνα: Ελευθερουδάκης, 1934 . 2 τ.: , Τόμ.Α΄ : Εισαγωγή-Ασία-Αυστραλία και Ωκεανία-Αφρική-Πολικαί χώραι-Θάλασσαι, σ. (2)+ιζ΄|+(1)426. Τόμ.Β΄ : Αμερική-Ευρώπη-Ελλάς, σ. (2)+ιη΄+517. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιαπωνία και Κίνα: by Αλεξάκης, Ιωάννης Σ. Publication: Ηράκλειο: Αλεξίου, Σπυρ. Δ., 1938 . 119 σ.; , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
1 2 3 4 5 6 Next >>
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha