Οι κούνιες στο πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου στα Βλαχοχώρια της Δυτικής Μακεδονίας / by Αργυρόπουλος, Παναγιώτης Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Ηπείρου, 2009 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ηπειρωτικά Γράμματα", 14 (2009) 599-606. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτη ρίμα για τον Άγιο Γεώργιο / by Βασδραβέλλης, Ιωάννης Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1969 . 3 σ. , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 9 (1969) 341-343 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις σε εικονογραφικές παραστάσεις του αγίου Γεωργίου Κεφαλοφόρου στο Αγ. Όρος / by Χαραλαμπίδης, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1986 . 6 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 25 (1985-86) 363-369 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας πολυσήμαντος θρακικός εορτασμός (Του aΗγιώργη, Άμφια Κομοτηνής by Φωτιάδης, Θανάσης Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 32 σ. , Τόμος "Γ' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 681-691 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαϊκή παράδοση και λατρεία για τον Άγιο Γεώργιο στο Νέο Δρυμιά της Ξάνθης / by Βαρβούνης, Μανόλης Γ. Publication: Ξάνθη: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, 2004 . 17 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Περί Θράκης: Επιστημονική Περιοδική Έκδοση" 4 (2004) 219-236. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύμμεικτα / by Morosini, Giovani Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1969 . 5 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονικά" Θ (1969) 341-345 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εικονογραφία του Αγίου Γεωργίου του Νέου (ή Φουστανελά) στην όψιμη μεταβυζαντινή ζωγραφική της περιοχής των Σερρών / by Σαμσάρης, Πέτρος Κων. Publication: Σέρρες: Δήμος Σερρών, 2013 . 51 σ. , Άρθρο στο : "Β΄ Διεθνές επιστημονικό συνέδριο. Οι Σέρρες και η περιοχή τους" σσ. 933-984. Βλ. VI-187-713. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Νεομάρτυρας Άγιος Γεώργιος ο εξ Εφέσου (1756-1801) / by Βαρβούνης, Μανόλης Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2005 . 11 σ.: , Άρθρο από το "Ζ' πανελλήνιο συνέδριο για τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας", σσ. 27-38 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικών του Αγίου Γεωργίου εν τω Βαυαρικώ Μουσείω εκ του Πατριαρχικού Ναού : by Μυστακίδης, Βασίλειος Α. Publication: Εν Κωνσταντινουπόλει : Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1922 . 18 σ.: 23x15 εκ. Date:1922 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Quatre saints locaux de la Macédoine d'Οuest et de l'Épire et leur iconographie / by Συνδίκα-Λαούρδα, Λουΐζα Publication: Sofia : χ.ε., 1966 . 15 σ.: , Ανάτυπο από το "Actes du premier Congrès International des Etudes Balkaniques et Sud­est Européennes", (1966) 883-898 24x17εκ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Άγιος Γεώργιος ο Μαύρος   Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1941 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 15 (1941) 388. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι κούνιες στο πανηγύρι του Αγίου Γεωργίου στα Βλαχοχώρια της δυτικής Μακεδονίας / by Αργυρόπουλος, Παναγιώτης Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 2007 . 10 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ελιμειακά", τχ.59(2007) σ.205-214 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha