Η Μακεδονική θύελλα. Τα πύρινα χρόνια 1903-1907. Θεσσαλονίκη-Κοζάνη-Έδεσσα-Νάουσα-Σέρρες-Καβάλα-Δράμα-Μοναστήρι-Σκόπια / by Paillarès, Michel Publication: Αθήνα: Τροχαλία, 1994 . 610 σ.: , Τίτλος Πρωτοτύπου: L' imbroglio Macédonien Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η «Ενδιάμεση συμφωνία» Αθηνών -Σκοπίων: by Χολέβας, Ιωάννης Κ. Publication: Αθήνα: Πελασγός, 1995 . 149 σ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αθήνα-Σκόπια. Πίσω από τις κλειστές πόρτες: by Τάρκας, Αλέξανδρος Γ. Publication: Αθήνα: Λαβύρινθος, 1995 . 352 σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από το Μακεδονικό στη νέα τάξη και στο Σκοπιανό by Ηλιαδάκης, Τάσος Μηνάς Publication: Αθήνα: Παπαζήσης, . 485 σ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Od arheoloskoto bogatstvo na SR Makedonija.   Publication: Skopje: Archeoloski Drustvo, 1980 . 150+(56) σ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The confederait State of Skopje and its language. by Ανδριώτης, Νικόλαος Π. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1957 . (2)+66 σ. , Το ίδιο και στα ελληνικά, βλ. ΙΙΙ-112-2, στα αγγλικά βλ. ΙΙΙ-112-84, στα γερμανικά, βλ. ΙΙΙ-112-100. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Βαλκάνιος πραματευτής: by Ζαφείρης, Χρίστος Publication: Αθήνα: Εξάντας, 1998 . 296 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Macédoine / by Bérard, Victor Publication: Paris: Calmann-Lévy, 1897 . 309 σ. ; , Υπάρχει η Η.Μ. της έκδοσης του 1900 18x12 εκ. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Turski dokumenti za aferata Mis Ston by Gjorgiev, Draghi Publication: Skopje: Archives de Macedoine (Republic), 2008 . 213 σ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Radanjeto na Makedonskata Nacija Skopje / by Taskovski, Dragan Publication: Skopje: Nik Nasa Kniga, 1970 . 463 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Narodno-osloboditelnata borba i revolucionernata tradicija na Makedonija by Krvenkovski, Krste Publication: Skopje: "Kultura", 1966 . 40 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Rabotnickoto dvizenja do 1929 god.   Publication: Skopje: Institut Nacionalna Istorija=Institute for National History, 1971 . 277 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Osloboditelnata vojna vo Makedonija vo 1943 na teritorijata za sr Makedonija by Brezoski, Velimir Publication: Skopje: Institut Nacionalna Istorija=Institute for National History, 1971 . 416 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Spomenica:   Publication: Skopje: Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite, 1968 . 116 σ.: Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite 1967-2007   Publication: Skopje: Makedonska Akademija na Naukite i Umetnostite, 2009 . 107 σ.: Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Srednjovekovni grad Skopje by Deroko, Aleksandar Publication: Beograd: Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, 1971 . 8+40 σ.: Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Razvoj na kukata vo Makedonija   Publication: Beograd: Etholoski Muzej, 1952 . 32 σ.: Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Των Ελλήνων τα πάθη στις κοινότητες Βελεσσών, Σκοπίων, Πριζρένης / by Καραθανάσης, Αθανάσιος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2006 . 6 σ. , Τόμος "Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά". Τόμος 2, σ. 257-262. Πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ.45 (2004) 9-12. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επίσημοι ειδήσεις του μηνός Φεβρουαρίου εκ Μακεδονίας και Θράκης.   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 6 σ. , Τόμος Έτος Η΄ (1905) 153-158 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
[Επίσημοι ειδήσεις:   Publication: Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905 . 1 σ. , Τόμος Έτος Η΄ (1905) 155 Date:1905 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha