Κατάλογος των ελληνικών νομικών χειρογράφων: by Κατσαρός, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1994 . 168+68 χ.α. σ.: Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
«Checklist» de la collection de manuscrits Grecs conservée au Centre de Recherches Slavo-Byzantines «Ivan Dujcev» auprés de l’ Université «Sv. Kliment Ohridski» de Sofia. by Κατσαρός, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1994 . 122 σ.: Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τα χειρόγραφα των Μονών Τιμίου Προδρόμου Σερρών και Παναγίας Αχειροποιήτου του Παγγαίου (Κοσίνιτσας): by Κατσαρός, Βασίλης Publication: Σέρρες: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών, 1995 . 316 σ.: Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Filogranoloski opis i album grckih rukopisa XIV beka=La description des filigranes et l'album des manuscrits Grecs XIVe siecle: by Vasiljev, Ljupka Publication: Sofija: Universitet «Sv.Kliment Ohridski», 2004 . 338 σ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Filogranoloski opis i album grckih rukopisa XV-ΧΙΧ beka : Centar za slovensko-Bizantijska proucavanja "Prof. Ivan Dujcev"=La description des filigranes et l'album des manuscrits Grecs XV-XIXe siecle: by Stankovic, Radoman Publication: Sofija: Universitet «Sv.Kliment Ohridski», 2006 . 499 σ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Pismenite tradicii na Balkanite ΙΧ-ΧΙΧ v. : Gracki, slavjanski i orientalski pakopisi o sbirkata na centara za slavjano-Bizantijska proucavanja "Prof. Ivan Dujcev" Kam Su "Cv Kliment Ohridski. Catalog=Les traditions ecrites dans les Balkans IXe-XIXe s.: by Džurova, Axinia Publication: Sofija: Centro di Ricerche Slavo-Bizantine «Ivan Dujcev», 2006 . 98 σ.: Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κυνηγώντας τα χαμένα ελληνικά χειρόγραφα. by Άτσαλος, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 5 σ. , Τόμος "Παλαιογραφικά και κωδικολογικά ανάλεκτα", σ. 379-383 | Πρωτοδημοσιεύτηκε στα «Βήμα», σ. 30-9-1990. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les manuscrits grecs de la collection du centre de recherches "Ivan Dujcev" de Sofia. by Άτσαλος, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 22 σ. , Τόμος "Παλαιογραφικά και κωδικολογικά ανάλεκτα", σ. 385-406 | Πρωτοδημοσιεύτηκε σTo Actes de la Table Ronde: «Principes et méthodes du catalogage des manuscrits grecs de la collection du Centre Dujcev», Sofia 21-23 Août 1990, Thessalonique 1992, 57-76. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρυσάνθου, πρωτοσυγκέλλου Ξάνθης, ποιήματα περιεχόμενα στα χειρόγραφα Ι 34 της Λαύρας και 98 του Κέντρου Σλαβο-βυζαντινών Μελετών "Ivan Dujcev" της Σόφιας. by Άτσαλος, Βασίλης Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2003 . 66 σ. , Τόμος Φιλολογικά ανάλεκτα, σ. 155-184 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Quelques observations sur les manuscrits enluminés de l'époque des Paléologues / by Džurova, Axinia Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002 . 18 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Β΄ Συμπόσιο. Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων. Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992", σ. 451-470. | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Anindependent version of the Methodius' tale on the Bulgarians' conversion / by Sakel, Dean Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης, 2006 . 27 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στο συνέδριο: "Η Δράμα και η περιοχή της: Ιστορία και πολιτισμός. Πρακτικά Δ΄ Επιστημονικής Συνάντησης. Δράμα 16-19 Μαΐου 2002", σ. 309-316. | Περιέχει περίληψη στα ελληνικά Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Βρέβιον της Μονής Εικοσιφοίνισσας / by Σαμαρά, Δήμητρα Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης, 2006 . 44 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στο συνέδριο: "Η Δράμα και η περιοχή της: Ιστορία και πολιτισμός. Πρακτικά Δ΄ Επιστημονικής Συνάντησης. Δράμα 16-19 Μαΐου 2002", σ. 317-360. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les manuscrits du moine Matthieu dans la collection du Centre Dujcev (Le Cod. D.279-Olim. Kos. 54 et le Cod. 217=Olim. Kos. 49) (Les sorts de manuscrits médiévaux) / by Džurova, Axinia Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας, 1998 . 22 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Η Δράμα και η περιοχή της: Ιστορία και πολιτισμός. Πρακτικά Β΄ επιστημονικής συνάντησης, Δράμα 18-22 Μαΐου 1994", σ. 257-278. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Neizvesten rakopis na balgarskija istoriograf spridon v arhiva na Akad. Ivan Dujcev. (Fototipno izdanie na rakopisa) / by Rajkov, Bozidar Publication: Sofija: Godisnik na Sofijskiat Universitet.Naucen centar za slavjano-vizantijski proucvanija «Ivan Dujcev», 1990 . 63 σ.: , Τόμος 1(1987) Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Actes de la table ronde: Principes et méthodes du cataloguage des manuscrits grecs de la collection du Centre Dujcev:   Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1992 . 118+40 πιν. σ.: , Organissée par le «Centre d’Études Slavo-byzantines "Ivan Dujcev". Univesrité de Sofia et le Department d’Études byzantines de l’Université de Cologne Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha