Γεώργιος Βαρδάνης: by Γαλώνη, Αικατερίνη Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 2008 . 539 σ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Higher education in Byzantium in the thirteenth and early fourteenth centuries (1204-1310) by Κωνσταντινίδης, Κώστας Publication: Λευκωσία: Cyprus Research Centre, 1982 . 228 σ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Recherches et matériaux pour servir a une histoire de la domination francaise aux ΧΙΙΙ, XIV et XV siecles dans les provinces demembrées de lΈmpire Grec a la suite de la quatrieme croisade by Buchon, J.Α.C. Publication: Paris: Desrez, Auguste, 1840 . 2 τ. , Οι δύο τόμοι ομού δεμένοι. Date:1840 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Tesalija u ΧΙΙΙ i XIV veku=La Thessalie aux XIIIe et XIVe siecles / by Ferjancic, Bozidar Publication: Beograd: Institut dΈdudes Byzantines, 1974 . xiv+307 σ.; Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Actes de Famagouste du notaire génois Lamberto di Dambucte (Décembre 1299-Septembre 1300) by Balard, Michel Publication: Λευκωσία: Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, 2012 . 357 σ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι βίοι του Αγίου Σάββα του Σέρβου ως πηγές για την ιστορία της τέχνης του Αγίου Όρους / by Miljkovic, Bojan Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 33 σ.: , Πρακτικά: "Άγιον Όρος: Πνευματικότητα και ορθοδοξία, τέχνη. Β΄ Διεθνές συμπόσιο", σ. 217-249. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι βυζαντινές τοιχογραφίες στην περιοχή της Κοζάνης κατά το 13ο και τις αρχές του 14ου αιώνα / by Μαυροπούλου-Τσιούμη, Χρυσάνθη Publication: Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, 1997 . 18 σ. , Τόμος: "Η Κοζάνη και η περιοχή της : ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά", σ. 291-308. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο δυτικομακεδονικός χώρος τον 11ο, 12ο και 13ο αιώνα / by Νεράντζη-Βαρμάζη, Βασιλική Publication: Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, 1997 . 12 σ. , Τόμος: "Η Κοζάνη και η περιοχή της : ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά", σ. 319-330. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
English illumination of the thirteent and fourteent centuries.   Publication: Oxford: Bodleian Library, 1954 . 10+(22) σ.: Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Notes d'histoire et de chronologie byzantins / by Loenertz, Raymond-J Publication: Paris: Institut Francais d'Etudes Byzantines, 1959 . 2 τχ. , Ανάτυπο από "Revue des Études Byzantines", τόμ.XVII (1959) 158-167, και τόμ.ΧΧ (1962) 171-180. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Διενέξεις μεταξύ αυτοχθόνων και προσφύγων εν Ηπείρω μετά το 1204 και η ακολουθηθείσα εποικιστική πολιτική by Δενδιάς, Μιχαήλ Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 6 σ. , Τόμος Atti dell' VIII Congresso di Studi Bizantini, σσ. 302-306 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'art byzantin du XIIIe siecle:   Publication: Beograd: Faculte de Philosophie. Department de l'Histoire de l'Art, 1967 . xviii+(2)+248 σ.: Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L' église latine a Thessalonique de 1204 a la conquete Turque / by Janin, Raymond Publication: Paris: Institut Français d’Etudes Byzantines, 1958 . 11 σ. , Ανάτυπο από "Revue des Etudes Byzantines", τόμ. XVI, σ.206-216 Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινή γραμματολογία (1204-1453) : by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Μυρτίδη, 1957 . 128 σ. ; 25x18 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Γρεβενά στο πλαίσιο της πολιτικής και εκκλησιαστικής ιστορίας του κράτους της Ηπείρου (α΄ μισό του 13ου αιώνα) / by Σταυρίδου-Ζαφράκα, Αλκμήνη Publication: Θεσσαλονίκη-Γρεβενά: Παρατηρητής, 2004 . 10 σ.: , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Τα Γρεβενά. Ιστορία - Τέχνη - Πολιτισμός: Πρακτικά συνεδρίου 2002", σ.193-203. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φορητές εικόνες στη Μακεδονία και το Άγιον Όρος κατά το 13ο αιώνα / by Τσιγαρίδας, Ευθύμιος Ν. Publication: Αθήνα : Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 2000 . 33 σ. : , Άρθρο από το "Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", τόμος 21 (2000) 123-156 30x22 εκ. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γράμμα του ιερέως και νομικού των παλατιών Νικήτα Καραντηνού προς τον ηγούμενον της εν Πάτμω μονής Ιωάννου του Θεολόγου / by Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία Publication: Αθήνα : Αρχαιολογική Εταιρεία, 1964 . 22 σ. ; , Ανάτυπο από το "Χαριστήριον εις Αναστάσιον Κ. Ορλάνδον", 286-308 Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θρησκευτική πολιτική της Ενετίας εν Κρήτη έναντι των ορθοδόξων Κρητών από του ΙΓ' έως του ΙΕ' αιώνος / by Τωμαδάκης, Νικόλαος Β. Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1969 . 17 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίς της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ", (1969-70) 21-38 25x18 εκ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κτηματολόγιον της Λατινικής Επισκοπής Κεφαλληνίας και Ζακύνθου κατά τον ιγ΄ αιώνα / by Ζακυθηνός, Διονύσιος Α. Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1932 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 5/2 (1932) 323-333. Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πατριάρχης Αρσένιος ο Αυτωρειανός (1255-1260 και 1261-1267) / by Ευστρατιάδης, Σωφρόνιος Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως Publication: Εν Αθήναις: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1928 . 17 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 1/1 (1928) 78-94. Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha