Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών Τόμος 22: by Ισαακίδης, Κ.Α. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1957 . 8 χ.α.+20+240+36 σ. , Τόμος 22(1957) Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινή ιστορία (Α' 324-610) / by Χριστοφιλοπούλου, Αικατερίνη Publication: Αθήνα: χ.ε., 1975 . 395 σ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αντιβασιλεία εις το Βυζάντιον by Χριστοφιλοπούλου, Αικατερίνη Publication: Αθήνα: Σύμμεικτα, 1970 . 144 σ. , Τόμος Β' | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Βυζαντινή Μακεδονία από τον ΣΤ΄ στον Θ΄ αιώνα: by Χριστοφιλοπούλου, Αικατερίνη Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1992 . 13 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Νέα Εστία", τχ.1571 (Χριστ.1992) σ. 144-156 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα εις τους ναούς της Κωνσταντινουπόλεως αυτοκρατορικά στέμματα / by Χριστοφιλοπούλου, Αικατερίνη Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1957 . 6 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 15 (1957) 279-285 24x17 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Καποδίστριας και η θεμελίωσις του ελληνικού κράτους : by Χριστοφιλοπούλου, Αικατερίνη Publication: Αθήνα : Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, 1974 . 14 σ. ; 24x17 εκ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι βάσεις του βυζαντινού πολιτεύματος : by Χριστοφιλοπούλου, Αικατερίνη Publication: Αθήνα : Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, 1973 . 26 σ. ; , Ανάτυπο από το "Επίσημοι Λόγοι", (1971-72) 24x17 εκ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι βάσεις του βυζαντινού πολιτεύματος / by Χριστοφιλοπούλου, Αικατερίνη Publication: Αθήνα : Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, 1972 . 22 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών", (1971-72) 201-223 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινή ιστορία / by Χριστοφιλοπούλου, Αικατερίνη Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1996 . 2 τ. ; 24x17 εκ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινή Μακεδονία: Από τον έκτο ώς τον ένατο αιώνα. Πολιτική ιστορία / by Χριστοφιλοπούλου, Αικατερίνη Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1982 . 8 σ. , Τόμος: "Ιστορικοί ελληνικοί χώροι. Μακεδονία: 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού", σ. 250-257 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantine Macedonia: From the sixth to the ninth century. Political history / by Χριστοφιλοπούλου, Αικατερίνη Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1983 . 8 σ. , Τόμος: "Greek lands in history. Macedonia: 4000 years of Greek history and civilization", p. 250-258 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Byzantine Macedonia: From the sixth to the ninth century. Political, economic and social developments / by Χριστοφιλοπούλου, Αικατερίνη Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1983 . 6 σ. , Τόμος: "Greek lands in history. Macedonia: 4000 years of Greek history and civilization", p. 258-263 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινή Μακεδονία: Από τον έκτο ώς τον ένατο αιώνα. Πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις / by Χριστοφιλοπούλου, Αικατερίνη Publication: Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών, 1982 . 6 σ. , Τόμος: "Ιστορικοί ελληνικοί χώροι. Μακεδονία: 4000 χρόνια ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού", σ. 258-263. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha