Στα βόρεια της Μακεδονίας / by Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1992 . 139 σ.; Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πτυχές της Σλαβικής Ορθοδοξίας by Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1991 . 360 σ.: Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The slavonic manuscripts discovered in 1975 at St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai=Τα ευρεθέντα το έτος 1975 σλαβικά χειρόγραφα στη Μονή Αγ. Αικατερίνης στου Σινά by Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Εταιρεία Σλαβικών Μελετών, 1988 . 363 σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι "Κατά Μακεδονίαν Σκλαβήνοι": by Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2011 . xi+205 σ.: , Στη σ.189 περίληψη στα αγγλικά. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Θεωρία και πράξη στην ιστορική εξέλιξη του αυτοκέφαλου των σλαβικών εκκλησιών / by Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2006 . 254 σ.: εικ.; 24x17 εκ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας by Fallmerayer, Jac. Ph. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1984 . 320 σ.: , Τίτλος Πρωτοτύπου: Geschichte des Kaiserthums von Trapezunt Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. by Slijepcevic, Djoko Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1969 . 142 σ. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα προβλήματα της Μητροπόλεως Καρλοβικίων κατά τον ΙΗ΄ αιώνα και ο Jovan Rajic (1726-1801). by Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1972 . 201 σ.: Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διαμόρφωσις του Αυτοκεφάλου της Βουλγαρικής Εκκλησίας (864-1235) by Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1976 . 189 σ. , Το δεύτερο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ιστορία της Σερβικής Εκκλησίας. by Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1978 . 141 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ρόλος του βυζαντινού Αυτοκράτορα και η συμβολή του Οικουμενικού Πατριάρχη στη διαμόρφωση του αυτοκεφάλου των σλαβικών εκκλησιών/ by Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, 1992 . 25 σ. , Τόμος: "Μνήμη Ιωάννου Ευ. Αναστασίου", σ. 539-564 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικόνα και δυναμική της βυζαντινής Θεσσαλονίκης στο μεσαιωνικό σλαβικό γίγνεσθαι. by Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2000 . 7 σ. , Τόμος "Η Θεσσαλονίκη ως κέντρο ορθοδόξου θεολογίας...: Πρακτικά", σ. 140-147 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Κυριλλο-Μεθοδιανή λατρευτική παράδοση στη Μοραβία και Παννονία. by Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής, 1988 . 21 σ. , Τόμος "Διακονία: Αφιέρωμα στη μνήμη Βασιλείου Στογιάννου", σ. 753-773 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Macedonians of the Byzantine period / by Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ. Publication: Melbourne: Australian Association for Byzantine Studies, 2000 . 21 σ. , Τόμος: "Byzantine Macedonia: Identity image and history", σ. 29-49. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το σλαβικό είδωλο της πόλης του Αγ. Δημητρίου Θεσσαλονίκης / by Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2001 . 17 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "Αφιέρωμα στη μνήμη του Σωτήρη Κίσσα", σ. 597-613. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σελίδες ελληνοσλαβικής πολιτισμικής επικοινωνίας. by Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ. Publication: Γιαννιτσά: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Γιαννιτσών ο "Φίλιππος", 2000 . 15 σ.: , Τόμος "Βαλκάνια: Ιστορία, πολιτισμός και προοπτικές", σ.41-55 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αρχιεπισκοπή Αχρίδας ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στο σλαβικό κόσμο / by Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Β΄ Συμπόσιο. Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων. Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992", σ. 563-570. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα μοναστήρια ως κέντρα πολιτιστικής ακτινοβολίας του Βυζαντίου στο Σλαβικό κόσμο by Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, 1988 . 7 σ.: , Τόμος Αφιέρωμα στον Εμμανουήλ Κριαρά: Πρακτικά, σ. 283-289 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία του χθες και του σήμερα. by Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων Θεσσαλονίκης, 1994 . 14 σ. , Τόμος "Η Δυτική Μακεδονία στην ιστορική της συνέχεια: Πρακτικά 3ου... συνεδρίου", σ.185-198 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδόνες και «Κατά Μακεδονίαν Σκλαβήνοι» ανά τους αιώνες / by Ταρνανίδης, Ιωάννης Χ. Publication: Καστοριά: Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς, 2005 . 9 σ. , Τόμος: "Μακεδονικός αγώνας, Παύλος Μελάς: 100 έτη από το θάνατό του 1904-2004", σ.192-199 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha