Τα ελληνικά προεπαναστατικά περιοδικά: by Φραγκίσκος, Εμμ. Ν. Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1976 . 2 τ.: , [Τόμος] Β΄: σσ. ιε+295, Αθήνα 1976. Τόμος] Γ΄: σσ. μθ΄+348, Αθήνα 1983. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο Μολιέρος στη φαναριώτικη παιδεία: by Ταμπάκη, Άννα Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1988 . 247 σ.: , Περίληψη στα γαλλικά. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Documents gréco-roumains. Le Fonds Mourouzi d'Athènes. by Δρούλια, Λουκία Publication: Αθήνα, Bucuresti: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1991 . 450+(14) σ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ρουσσώ απαντά στον Βολταίρο: by Starobinski, Jean Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 2012 . 307 σ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άπαντα τα σωζόμενα. Τόμος Α: Σχολείον των ντελικάτων εραστών ήτοι βιβλίον ηθικόν, περιέχον τα περίεργα συμβεβηκότα των ωραιοτέρων γυναικών του Παρισίου, ακμαζουσών κατά τον παρόντα αιώνα. Τόμος Β: Φυσικής απάνθισμα. Διά τους αγχίνους και φιλομαθείς Έλληνας. Τόμος Γ: Ο ηθικός τρίπους. Τόμος Δ: Νέος ανάχαρσις. Τόμος Ε: Νέα πολιτική διοίκησις των κατοίκων της Ρούμελης της Μικράς Ασίας των Μεσογείων Νήσων και της Βλαχομπογδανίας by Ρήγας Βελεστινλής Publication: Αθήνα: Βουλή των Ελλήνων, 2011 . 5 τ. , Τόμος Α: 2001, σ. 319. Τόμος Β: 2002, σ. 313. Τόμος Γ: 2000, σ. 235. Τόμος Δ: 2000, σ. 389. Τόμος Ε: 2000, σ. 191 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Ο Διαφωτισμός και η σημασία των διαβαθμίσεων = Les lumières ou le sens des gradations. by Delon, Michel Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 2004 . 183 σ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί νεοελληνικού διαφωτισμού: by Ταμπάκη, Άννα Publication: Αθήνα: Ergo, 2004 . 285 σ. , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Relations Gréco-Roumaines: by Ταμπάκη, Άννα Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2004 . 317 σ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Un aspect des Lumières néohelleniques: L’approche scientifique de l’Orient. Le cas de Dimitrios Alexandridis / by Ταμπάκη, Άννα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1984 . 21 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 35 (1984) 316-317 24x17 εκ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Οι παιδαγωγικές αντιλήψεις στην ελληνική μετάφραση των Παραγγελμάτων διά την καλήν ανατροφήν των παίδων του Ch. Rollin / by Ταμπάκη, Άννα Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995 . 9 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 45 (1995) 75-84 24x17 εκ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Despre iluminismul neoellen: by Ταμπάκη, Άννα Publication: Bucureşti: Omonia, 2015 . 214 σ.; , Μετάφραση του : "Περί Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Ρεύματα ιδεών & δίαυλοι επικοινωνία με τη δυτική σκέψη". Αθήνα, ERGO, 2004. 23x16 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha