Λόγοι και μελέται. by Μπότσαρης, Δημ. Τ. Νότης Publication: Αθήνα: Κλεισιούνης, Άγγελος, 1967 . 4 τ. , Τόμος Α: Αθήναι, 1967, σ. 326. Τόμος Β: Αθήναι, 1967, σ. 399. Τόμος Γ: Αθήναι, 1967, σ. 395. Τόμος Δ: Κοινοβουλευτικαί αγορεύσεις. Αθήναι, 1967, σ. 467 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
La question de lΈpire du Nord. by Στεργιόπουλος, Κ. Δ. Publication: Paris: Union des Epirotes du Nord en France, 1946 . 63 σ.; , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορίαι by Θουκυδίδης Publication: Αθήνα: Λέσχη Φιλελευθέρων, . λβ'+488 σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Αρχαία Αιτωλία: by Στεργιόπουλος, Κ. Δ. Publication: Αθήνα: Απατσίδης, Ν., 1939 . η+192 σ.: , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το μικτόν ηπειρωτικόν στράτευμα κατά την ελευθέρωσιν της Ηπείρου (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1912) by Στεργιόπουλος, Κ. Δ. Publication: Paris: χ.ε., 1968 . 403+1χάρτης; Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Ιωάννινα ως σύμβολον των Μπιζανομαχών by Στεργιόπουλος, Κ. Δ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1955 . 26 σ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τα πολιτικά κόμματα των αρχαίων Αθηνών by Στεργιόπουλος, Κ. Δ. Publication: Χανιά: χ.ε., 1955 . τ. , Τόμος Α' | Υπάρχει μόνο το Α τόμος | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι ηπειρώτισσαι εις τους εθνικούς αγώνας by Στεργιόπουλος, Κ. Δ. Publication: Αθήνα: Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, 1970 . 32 σ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Μηδικοί πόλεμοι ως εθνική παράδοσις: by Στεργιόπουλος, Κ. Δ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1957 . 24 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι δίοδοι της Πίνδου κατά τους προϊστορικούς χρόνους. by Στεργιόπουλος, Κ. Δ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1940 . 16 σ. , Τόμος Αφιέρωμα εις τον Κωνσταντίνον Άμαντον, σ. 287-302 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha