Αγγέλου Πονδολφίνου Πραγματεία περί κυβερνήσεως οικογενείας, Μεταφρασθείσα εκ του ιταλικού υπό Ε. Α. Σίμου. Εις χρήσιν των δημοτικών σχολείων, αδεία της κυβερνήσεως. by Pandolfini, Angelo Publication: Αθήνα: Αντωνιάδης, Εμ., 1845 . λβ΄+216 σ. , Γκίνης-Μέξας 4105. Περιέχει σφραγίδες του «Σεραπείου Αναγνωστηρίου εν Αλεξανδρεία». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1845 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της γαλλικής επαναστάσεως: by Minié, F. Α. Publication: Αθήνα: Βλαστός, Σ. Κ., 1847 . 2 τ. , Οι δύο τόμοι ομού δεμένοι. Τόμος Α', σ. ιε'+1λ.+420. Τόμος Β', σ. 432, περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Σφραγίδα του «Βιβλιοπωλείου και Βιβλιοδετείου Δ. Γ. Γεράρδου εν Αλεξανδρεία». Γκίνης-Μέξας 4559. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1847 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha