Η πολιτική πλευρά του Κουτσοβλαχικού Ζητήματος / by Αβέρωφ-Τοσίτσας, Ευάγγελος Publication: Τρίκαλα: Ίδρυμα Ευάγγελου Αβέρωφ Τοσίτσα, 1992 . ιστ+238 σ. ; 24x17 εκ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αθλητική ιστορία των Τρικάλων. Α Κλασικός αθλητισμός / by Πελιγκός, Βασίλειος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1992 . 440 σ.: Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οδοιπορικό στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία το 1858 / by Heuzey, Léon Publication: Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1991 . 255 σ.: , Τίτλος Πρωτοτύπου: Excursion dans la Thessalie Turque en 1858 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κουτσοβλαχικά τραγούδια της Θεσσαλίας = by Baud-Bovy, Samuel Publication: Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 1990 . 65 σ.: , Περιέχει ένα CD με τραγούδια ηχογραφημένα το 1975 από τον Σαμουήλ Μπω-Μποβύ στο Αμπελοχώρι (Μπουροβίκο) Καλαμπάκας. Τραγουδιστής: Ηλίας Μακρής Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευση στη Δυτική Θεσσαλία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας: by Νημάς, Θεόδωρος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1995 . 499 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Οι Αρωμούνοι (Βλάχοι): by Weigand, Gustav Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2001 . 2 τ.; , Α' έκδοση: Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1895. | Τίτλος Πρωτοτύπου: Die Aromunen. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η αρχαία Θεσσαλία: by Stählin, Friedrich Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2012 . 428+1 χάρτ.: , 1η έκδοση: Stuttgart, Von J. Engelhorns Nachf., 1924 | Τίτλος Πρωτοτύπου: Das Hellenische Thessalien: Landeskundliche und geschichtliche Beschreibung Thes Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το έπος των Θεσσαλών αγροτών και οι εξεγέρσεις τους 1881-1993. by Αρσένιος, Λάζαρος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 2005 . 361 σ. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Κονδύλης: by Μερκούρης, Σταμάτης Publication: Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη, 2009 . 333 σ.: Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι νομάδες των Βαλκανίων: by Wace, Α.J.Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη Αφοί, 1989 . κδ'+346 σ.: , Τίτλος Πρωτοτύπου: The nomads of the Balkans Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Τα παραδοσιακά λαϊκά αγωνίσματα σε πέντε χωριά των Χασίων και η κοινωνική του διάσταση / by Νημάς, Θεόδωρος Α. Publication: Τρίκαλα: Τρικαλινά, 1996 . 12 σ. , Τόμος 16 (1996) 243-254 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κώδικας Τρίκκης. ΕΒΕ, αρ. χφ. 1471: by Γιαννούλης, Ν. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη : Κ. & Μ. Σταμούλης, 2017 . 368 σ.: 24x17 εκ. Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλωσσάριο Πλατάνου (Βάνιας) Τρικάλων: by Νημάς, Θεόδωρος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Κ. & Μ. Αντ. Σταμούλη, 2019 . 309 σ.: 24x17 εκ. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκπαίδευση στη Θεσσαλία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας: by Νημάς, Θεόδωρος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Κ. & Μ. Σταμούλη, 2020 . 479 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά 24x17 εκ. Date:2020 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha