Συμβολή εις την ιστορίαν της εν Αιγύπτω ορθοδόξου εκκλησίας. by Μαζαράκης, Γεράσιμος Γ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1932 . λβ΄+692 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1932 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Βιβλιογραφία των Ελλήνων Αιγυπτιωτών (1853-1966). by Μιχαηλίδης, Ευγένιος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Κεντρο Ελληνικών Σπουδών, 1966 . 400 σ.: , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. το τέλος σφραγίδα « Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο μεταρρυθμιστής Άλυ Άβντ Άλ-Ράζεκ και το έργον του περί του Χαλιφάτου. by Μιχαηλίδης, Ευγένιος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γράμματα, 1926 . 56 σ. , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Άπαντα Χριστοφόρου Β΄ Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας. Τόμος Α΄. by Χριστόφορος Β΄, Πατριάρχης Αλεξανδρείας Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχείον Αλεξάνδρειας, 1960 . 222 σ.: , Τόμος 1ος | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λεύκωμα αναμνηστικόν επί τη καταθέσει θεμελίων λίθων ανοικοδομήσεως Ι.Μ. Αγ. Γεωργίου και ανεργέσεως Πατρ. Γηροκομείου εν παλαιώ Καΐρω. by Μιχαηλίδης, Ευγένιος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1943 . 64 σ.: , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μονή του Αγίου Γεωργίου εν παλαιώ Καΐρω: by Μιχαηλίδης, Ευγένιος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1935 . 261 σ.: , Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Σφραγίδες «Βιβλιοθήκη Ιωάννου Κ. Φωτίου», «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευτύχιος Αλεξανδρείας (877-970). by Μιχαηλίδης, Ευγένιος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1934 . 88 σ. , Στο εξώφυλλο αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τρίπτυχον: by Μιχαηλίδης, Ευγένιος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Κεντρο Ελληνικών Σπουδών, 1973 . 116 σ. , Λείπουν οι δύο πρώτες σελίδες. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μέθοδος διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσης. by Μιχαηλίδης, Ευγένιος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Κεντρο Ελληνικών Σπουδών, 1963 . 2 τ. , Τόμ. Α΄: 1967, 2η έκδ., σσ. 187. Τόμ. Β΄: 1963, σσ. 184 | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ελληνική της Αιγύπτου βιβλιογραφία (1853-1940): Τόμος Α΄ / by Μιχαηλίδης, Ευγένιος Publication: Εν Αλεξανδρεία: Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, 1941 . 215 σ. ; , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Ανατύπωσις εκ του "Εκκλ.[ησιαστικού] Φάρου". 24x15 εκ. Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μονή του Αγίου Σάβα Αλεξανδρείας διά μέσου των αιώνων (520-1949): by Μιχαηλίδης, Ευγένιος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ανατολή, 1950 . 175 σ.: , Υπάρχει αφιέρωση. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο αιγυπτιώτης ελληνισμός και το μέλλον του. by Μιχαηλίδης, Ευγένιος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γράμματα, 1927 . 36 σ. , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Κόπται: by Μιχαηλίδης, Ευγένιος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1937 . 30 σ. Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορία της Αιγύπτου υπό συγχρόνων αιγυπτιωτών Ελλήνων. by Μιχαηλίδης, Ευγένιος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1967 . (30) σ.: , Τόμος Χαριστήριος τόμος επί τη 25ετηρίδι Θ.Δ.Μοσχονά,σ. 8-36 | Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πνευματική προσφορά του αιγυπτιώτου έλληνος εις την σύγχρονον Αιγυπτον (1853-1963): by Μιχαηλίδης, Ευγένιος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πάνταινος: Επίσημον Δελτίον του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, 1964 . 67 σ. , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πανόραμα: by Μιχαηλίδης, Ευγένιος Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1972 . 342 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha