Παράλιος Κυπριακός χώρος: by Μαλτέζου, Χρύσα Α. Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1982 . 172φ.+3 ανδ. χάρτ. σ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
History and literature of Byzantium in the 9th-10th centuries. by Μαρκόπουλος, Αθανάσιος Publication: Hampshire: Ashgate, 2004 . xvi+[341]+13 σ.: Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέστης Ευαγγέλου. Η ποίηση ως μέθοδος αναπνοής / by Μαρκόπουλος, Αθανάσιος Publication: Θεσσαλονίκη: Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, 2003 . 25 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στον Τόμο: "Συνέδριο. Η ποίηση της Θεσσαλονίκης στον 20ο αιώνα", σ. 228-253. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
De la structure de l'ecole byzantine. Le maitre, les livres et le processus educatif / by Μαρκόπουλος, Αθανάσιος Publication: Paris: Association des Amis du Centre d΄Histoire et Civilisation de Byzance, 2006 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: " Lire et ecrire a Byzance", σ. 85-96. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le témoignage du Vaticanus gr. 163 pour la période entre 945-963 / by Μαρκόπουλος, Αθανάσιος Publication: Αθήνα: Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1979 . 37 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σύμμεικτα", [3] (1979) 83-119 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βίος τῆς αὐτοκράτειρας Θεοδώρας (BHG 1731) / by Μαρκόπουλος, Αθανάσιος Publication: Αθήνα: Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών, 1983 . 37 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Σύμμεικτα", [5] (1983) 249-285. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha