Αγία Λαύρα Καλαβρύτων by Λάππας, Κώστας Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1975 . 2 τ.: , Ο Πρώτος τόμος διπλός Τόμος Α' : Κείμενα από τον κώδικα της Μονής. Κτιτορικό 2. Χρονικό της Αλβανοκρατίας (1770-1779) 3. Ακολουθία του αγίου Αλεξίου Τόμος Β' : 1. Κατάλογος εντύπων (1502-1943) Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο διαβήτης. by Darnaud, Charles Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1964 . 120 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: Le diabéte Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Εφημερίς": Η αρχαιότερη ελληνική εφημερίδα που έχει διασωθεί. by Λάππας, Κώστας Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2010 . 325 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αλληλογραφία: by Οικονόμος, Κωνσταντίνος ο εξ Οικονόμων Publication: Αθήνα: Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, 1989 . 2 τ.: , Τόμος Α΄: 1802-1817, σσ.να΄+432+(19), Αθήνα 1989. Τόμος Β΄: 1818-1822, σσ. κβ΄+516+(13), Αθήνα 2002. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας.Ευρετήριον. by Ευαγγελίδης, Τρύφων Ε. Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 1936 . 111 σ. , Υπάρχει και η φωτοτυπική ανατύπωση Βλ.VI-183-353. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχειακές συλλογές (17ος-19ος αι.). by Λάππας, Κώστας Publication: Αθήνα: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 1999 . 23 σ.: , Τόμος "Θησαυροί της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος", σ. 49-71 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επαναστατικά τραγούδια του Ρήγα και ο ύμνος στον Μποναπάρτε του Περραιβού: by Λάππας, Κώστας Publication: Αθήνα: Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, 1998 . 4+4+(12)+4 σ.+(2) εικ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha