Ο Άγιος Μάμας by Μαραβά-Χατζηνικολάου, Άννα Publication: Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Μελετών, 1995 . 167 σ.: , Α' έκδοση Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εξηνταπέντε χρόνια επιστημονικής προσφοράς: by Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ. Publication: Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Μελετών, 1996 . 139 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βαλκάνια, η Δυτική φαντασίωση. by Todorova, Maria Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 2010 . 519 σ. , Τίτλος Πρωτοτύπου: Imagining the Balkans Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δ΄ Διεθνές συνέδριο ιστορίας. Ιστοριογραφία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002: by Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ. Publication: Αθήνα: Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, 2004 . 2 τ. , Τόμος Α΄: σ.631 Τόμος Β΄: σ.767 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η έξοδος /   Publication: Αθήνα: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1980 . 5 τ.: , Τόμος Α: Μαρτυρίες από τις επαρχίες των δυτικών παραλιών της Μικρασίας. 1980, σ.πδ΄+367. Τόμος Β: Μαρτυρίες από τις επαρχίες της Κεντρικής και νότιας Μικρασίας. 1982, σ. μ+543. Τόμος Γ΄: Μαρτυρίες από τις επαρχίες του Μεσόγειου χώρου, 2013, σ. 693+(1) χάρτ. Τόμος Δ΄: Μαρτυρίες από τον Ανατολικό Παράλιο Πόντο. Τόμος Ε΄: Μαρτυρίες από τον Δυτικό παράλιο Πόντο και την Παφλαγονία, 2016, σ. 675+ 1 χάρτ. 24x17 εκ. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Withdrawn (3),

Actions: Add to cart
Eleftherios Venizelos: by Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ. Publication: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006 . xi+403 σ.: Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Α discourse on the island of Cyprus and on the reasons for the true succession in that kingdom by Denores, Giorgio Publication: Venezia: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 2006 . 125 σ.: Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βίος ή μαρτύριον του εν Αγίοις Πατρός Ημών Ιγνάτιου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως: by Ροδινός, Νεόφυτος Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2008 . 157 σ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιώσηπος Μοισιόδαξ: by Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ. Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1985 . 396 σ.: Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το όραμα της ελευθερίας στην ελληνική κοινωνία. by Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ. Publication: Αθήνα: Πορεία, 1992 . 72 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παΐσιος Χιλανδαρινός και Σωφρόνιος Βράτσης: by Μαραγκός, Βασίλειος Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2009 . 405 σ.: Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Imagined Communities" and the Origins of the National Question in the Balkans. by Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ. Publication: Αθήνα: SAGE-ΕΛΙΑΜΕΠ, 1990 . 44 σ. , Τόμος "Modern Greece: Nationalism & Nationality", σ. 23-66 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εστίες του διαφωτισμού στη Μακεδονία / by Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ. Publication: Αθήνα: Νεα Εστία, 1992 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Νέα Εστία", τχ.1571 (Χριστ.1992) σ.53-59. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ιωάννης Γεννάδιος και η συγκρότηση του αντικειμένου των νεοελληνικών σπουδών: by Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Σύλλογος Φίλων Γενναδείου Βιβλιοθήκης, 2012 . 7 σ.: Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τον Μοισιόδακα στον Ρήγα / by Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2001 . 31 σ.: , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.51 (2001) 101-108 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Relations Gréco-Roumaines: by Ταμπάκη, Άννα Publication: Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2004 . 317 σ. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ε΄ Διεθνές συνέδριο ιστορίας. Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνιές): by Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ. Publication: Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών, 2007 . 559 σ. Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εθνική ταυτότητα και εθνικισμός στη νεότερη Ελλάδα / by Βερέμης, Θάνος Publication: Αθήνα : Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2012 . 341 σ. ; 21x15 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινωνικές σχέσεις και νοοτροπίες στην Κύπρο του δέκατου όγδοου αιώνα / by Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1988 . 33 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 39 (1988) 347-380 24x17 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Despre iluminismul neoellen: by Ταμπάκη, Άννα Publication: Bucureşti: Omonia, 2015 . 214 σ.; , Μετάφραση του : "Περί Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Ρεύματα ιδεών & δίαυλοι επικοινωνία με τη δυτική σκέψη". Αθήνα, ERGO, 2004. 23x16 εκ. Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha