Σκόπια. Σε αναζήτηση ταυτότητας και διεθνούς αναγνώρισης. Κριτική προσέγγιση της έκδοσης της MANU "Macedonia and its relations with Greece", Skopjie 1993 by Σφέτας, Σπυρίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1994 . 67 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επεκτατική πολιτική των Σκοπιών. Συλλογή εγγράφων.(1934-1992). by Κόντης, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 . 72 σ.; Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Resurgent Irredentism. Documents on Skopje "Macedonian" nationalist aspirations (1934-1992) by Κόντης, Βασίλειος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 . 72 σ.; Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Αλβανοί των Σκοπίων: by Σφέτας, Σπυρίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1995 . 152 σ. , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Κόσοβο και οι αλβανικοί πληθυσμοί της Βαλκανικής. by Καρακωστάνογλου, Βενιαμίν Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2010 . 470 σ.; Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βουλγαρία / by Κεντρωτής, Κυριάκος Publication: Αθήνα: Γνώση, 1994 . 214 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Βαλκάνια. Από τον διπολισμό στη νέα εποχή", σ. 219-433. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρόσφυγες και Μακεδονικό Ζήτημα στη Βουλγαρία μετά το 1989: by Κεντρωτής, Κυριάκος Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2004 . 26 σ. , Τόμος "Πρόσφυγες στα Βαλκάνια : μνήμη και ενσωμάτωση", σ. 448-474 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Balkans and the EU: by Κεντρωτής, Κυριάκος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2010 . 18 σ. , Τόμος "Proceedings of the VIII Greek-German Symposium", 33-50 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευρωπαϊκή Ένωση και Μακεδονικό Ζήτημα μετά το 1990: by Κεντρωτής, Κυριάκος Publication: Αθήνα: Ελευθεροτυπία, 2011 . 37 σ.: , Δημοσιευμένο στο "Μακεδονικό: Η περιπέτεια ενός ονόματος από το 1850 έως σήμερα", σ.157-193 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τα Βαλκάνια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Άλλες σημαίες, άλλοι μύθοι / by Κεντρωτής, Κυριάκος Publication: Θεσσαλονίκη : Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2015 . 11 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 17 (2015) 43-53 Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις made in USA : ο ρόλος των αμερικανικών ινστιτούτων πολιτικής ανάλυσης / by Κεντρωτής, Κυριάκος Publication: Θεσσαλονίκη : Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2000 . 23 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 11 (1999-2000) 409-431 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εικόνα της Βουλγαρίας στον ελληνικό τύπο / by Κεντρωτής, Κυριάκος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1996 . 29 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 8 (1996) 247-275 Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συνταγματική γεωγραφία των μειονοτήτων στα Βαλκάνια : η περίπτωση των πρώην σοσιαλιστικών κρατών / by Κεντρωτής, Κυριάκος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1996 . 25 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 7 (1995) 185-209. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
From Sepúlveda to the Islamic State: Soreignty monologues in international relations / by Κεντρωτής, Κυριάκος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2016 . 23 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 51 (2016) 161-183. Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The geopolitics of energy in Southeastern Europe, the case of oil and gas pipelines / by Κεντρωτής, Κυριάκος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1998 . 16 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 39/2 (1998) 323-338 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
International Status of Minorities: the Case of the Balkans / by Κεντρωτής, Κυριάκος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1997 . 19 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 38/2 (1997) 355-373 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Macedonian Question as presented / by Κεντρωτής, Κυριάκος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1995 . 8 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 36/2 (1995) 319-326. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Skopje in search of an identity and international recognition. A critique of the recent publication by the Skopje Academy of Sciences and Arts. Macedonia and its relations with Greece (Skopje 1993) / by Σφέτας, Σπυρίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1994 . 41 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 35/2 (1994) 337-377 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Der Verlauf der griechisch-albanischen Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg und die Frage der muslimishen Tschamen / by Κεντρωτής, Κυριάκος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 . 29 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 34/2 (1993) 271-299. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Partein und Gewerkschaften in Bulgarien nach dem Sturz Živkovs (1989-1991) / by Κεντρωτής, Κυριάκος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1992 . 12 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 33/1 (1992) 155-166. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha