Κατάλογος εισαγόμενων βιβλίων εις την βιβλιοθήκην του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. by Βλαχοπούλου, Θεοδώρα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1968 . 12 τχ. , Έτος 1967: Υπάρχει το τχ. 6. Έτος 1968: τχ. 1-6. Έτος 1969. Έτος 1970. Έτος 1971. Έτος 1972. Κατάλογος βιβλίων και περιοδικών στο έτος 1973. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (12),

Actions: Add to cart
Οι ελληνοσερβικές πολιτικές και πολιτιστικές σχέσεις κατά την περίοδο της σερβικές ανθηγεμονίας (1868-1872) / by Ιωαννίδου-Μπιτσιάδου, Γεωργία Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1983 . 59-70 σ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βουλγάρικα επαναστατικά κινήματα την έβδομη δεκαετία του 19ου αι. / by Ιωαννίδου-Μπιτσιάδου, Γεωργία Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1986 . 11 σ.: , Τόμος "Ζ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σ. 83-95 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδονικός Αγών στην επαρχία Στρώμνιτσας / by Ιωαννίδου-Μπιτσιάδου, Γεωργία Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1987 . 14 σ. , Τόμος: "Ο Μακεδονικός Αγώνας: Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, Φλώρινα, Καστοριά, Έδεσσα. 28 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 1984", σ. 405-418. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνοσερβική προσέγγιση και ο καθορισμός των ελληνοσερβικών συνόρων. by Ιωαννίδου-Μπιτσιάδου, Γεωργία Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1988 . 30 σ. , Τόμος "Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου και η Ελλάδα: Συμπόσιο", σ.71-100 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ελληνικό στοιχείο της περιοχής Φιλιππουπόλεως πριν από την ίδρυση της Βουλγαρικής Εξαρχίας / by Ιωαννίδου-Μπιτσιάδου, Γεωργία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1986 . 13 σ. , Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 25 (1985-86) 57-69 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Άγνωστες ιστορικές ειδήσεις για τη Μακεδονία από τις αμερικανικές προξενικές εκθέσεις της Θεσσαλονίκης (1832-1840) / by Ιωαννίδου-Μπιτσιάδου, Γεωργία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 25 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος Κ΄ (1980) 343-367 | Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσπάθειες εκβιομηχανοποίησης της Τουρκίας μετά την επανάσταση των νεοτούρκων και μέχρι το 1930 / by Ιωαννίδου-Μπιτσιάδου, Γεωργία Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1986 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο "Βορειοελλαδικά",τχ.54-56(1986) 112-121 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πολιτική κατάσταση στη Σερβία το πρώτο εξάμηνο του 1915 / by Ιωαννίδου-Μπιτσιάδου, Γεωργία Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1998 . 12 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 10 (1998) 171-182 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η περιοχή της Καβάλας στις παραμονές του ρωσοτουρκικού πολέμου του 1877-78 / by Ιωαννίδου-Μπιτσιάδου, Γεωργία Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1997 . 13 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 9 (1997) 105-117 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέα ιστορικά στοιχεία για τη θρησκευτική και κοινοτική δομή του Ασβεστοχωρίου κατά την τρίτη δεκαετία του 19ου αι. / by Ιωαννίδου-Μπιτσιάδου, Γεωργία Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1992 . 13 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 4 (1992) 63-75 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ρωσική διπλωματία στη δεύτερη φάση της Ελληνικής Επαναστάσεως : από τα τέλη του 1825 μέχρι το 1830 / by Ιωαννίδου-Μπιτσιάδου, Γεωργία Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1989 . 11 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 3 (1989) 59-69. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απόψεις σχετικά με το αγροτικό καθεστώς στη Θεσσαλία στα μέσα του 19. αιώνα / by Ιωαννίδου-Μπιτσιάδου, Γεωργία Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1983 . 19 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 2 (1983) 61-79 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσπάθειες βιομηχανοποίησης της Τουρκίας κατά την κεμαλική περίοδο (1923-1938) / by Ιωαννίδου-Μπιτσιάδου, Γεωργία Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1981 . 35 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Βαλκανικά Σύμμεικτα", 1 (1981) 193-227. Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The bavarian loans and chancellor Bismarck's intervention in the greek-turkish dispute over Greece's borders (1878-81) / by Ιωαννίδου-Μπιτσιάδου, Γεωργία Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 . 11 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 34/1 (1993) 73-83 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έπος και δράμα στη Στρώμνιτσα : 1870-1913 / by Ιωαννίδου-Μπιτσιάδου, Γεωργία Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1995 . 6 σ. : , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", τχ. 350 (Ιούλ.1995) 37-42 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha