Αιγυπτιακόν Ημερολόγιον:   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Χρωμο-Τυπο-Λιθογραφείο Ιω. Κ. Λαγουδάκη, 1899 Date:1899 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δελτίον της Εβδομάδος:   Publication: Αθήνα: Εκ του τυπογραφείου της Κορρίνης, 1884 Date:1884 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διάπλασις των Παίδων:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1882 Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εβδομάς:   Publication: Αθήνα: Εκ του τυπογραφείου της Κορρίνης, 1884 Date:1884 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (78),

Actions: Add to cart
The Edinburgh Review or Critical Journal   Publication: Endinburgh: Longman, Brown, Green, Longmans, & Roberts and Adam and Charles Black, 1854 Date:1854 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Επτάλοφος:   Publication: Κωνσταντινούπολη: χ.ε., 1864 . 1 τχ. Date:1864 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έσπερος : σγγραμμα περιοδικόν μετά εικόνων δις του μηνός εκδιδόμενον   Publication: Leipzig: χ.ε., 1881 . 7 τ. Date:1881 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εστία:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1876 . 18 τ. Date:1876 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (18),

Actions: Add to cart
Ευτέρπη:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1852 . 3 τ. Date:1852 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ζακύνθιον Ημερολόγιον /   Publication: Ζάκυνθος: χ.ε., 1896 . 1 τ. Date:1896 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιλισσός:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1870 . 1 τ. [άδετος] Date:1870 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Μακεδονικά Φύλλα:   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1942 . 1 τχ. Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικόν Ημερολόγιον «Ο Γόρδιος Δεσμός» /   Publication: Θεσσαλονίκη: Καταστήματα Μ. Τριανταφύλλου, 1915 . 1 τ. , Το εξώφυλλο αναγράφει "Χρονικόν Μακεδονίας" Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονικόν Ημερολόγιον:   Publication: Αθήνα: χ.ε., 1897 . 1 τ. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μικρασιατικόν Ημερολόγιον /   Publication: Σάμος: χ.ε., 1907 . 8 τ. Date:1907 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (9),

Actions: Add to cart
Νέα Πνοή:   Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1936 . 2 τ. Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ποικίλη Στοά:   Publication: Αθήνα: Εκ των τυπογραφείων της Εστίας Κ. Μάισνερ και Ν. Καργαδούρη, 1898 . 4 τχ. Date:1898 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Revue de Constantinople :   Publication: Κωνσταντινούπολη : χ.ε., 1875 . 1 τ. Date:1875 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La Revue Orientale   Publication: Κωνσταντινούπολη : χ.ε., 1883 . 1 τ. Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέον Πνεύμα : σύγγραμμα περιοδικόν εκδιδόμενον δις του μηνός   Publication: Αθήνα : Χ.ε.. 1893 . 2 τ. Date:1893 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha