Φοίνικας :   Publication: Cairo : χ.ε., 1915 . 8 τχ. Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Φοινικιά :   Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου : χ.ε., 1937 . 1 τχ. Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα Φοιτητικά Γράμματα /   Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1955 . 3 τχ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Φοιτητικός Πυρσός :   Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1945 . 1 τχ. , Υπάρχει σε φωτοτυπία Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φύλλα :   Publication: Αθήνα : χ.ε., 1916 . 2 τχ. Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Φυλλάδιο :   Publication: Αθήνα : χ.ε., 1978 . 5 τχ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Χιακή Επιθεώρησις /   Publication: Αθήνα : χ.ε., 1964 . 4 τ.+11 τχ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (15),

Actions: Add to cart
Χρονικά της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας /   Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1979 . 6 τ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Bulletin de Liaison Néo-hellénique /   Publication: Paris : Χ.ε.. 1992 . 8 τ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (8),

Actions: Add to cart
Einleitung in die Altertumswissenschaft /   Publication: Leipzig-Berlin : Teubner, 1912 . 7 τχ. Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (7),

Actions: Add to cart
Ελεύθερα Γράμματα : περιοδικό της Ζωντανής Σκέψης /   Publication: Αθήνα : Χ.ε.. 1945 . 1 τ. Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελεύθερο Πνεύμα :στοχασμός-τέχνη-κριτική /   Publication: Ιωάννινα : Χ.ε.. 1965 . 2 τ.+8τχ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (10),

Actions: Add to cart
Έλευσις : περιοδική πολιτιστική έκδοση λόγου και τέχνης /   Publication: Βόλος : Χ.ε.. 1993 . 3 τχ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ελληνική Επιθεώρησις /   Publication: Αθήνα : Χ.ε., 1910 . 1 τ.+2 τχ. Date:1910 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ελλωτία : ετήσια έκδοση Δήμου Χανίων   Publication: Χανιά : Δήμος Χανίων, 1992 . 4 τ. , Μετονομασία του ετήσιου περ. ΧΑΝΙΑ. Το 2008 μετονομάζεται σε ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Εννέα Οδοί : περιοδική έκδοση Λόγου και Τέχνης /   Publication: Καβάλα : Χ.ε.. 1958 . 3 τχ. Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Επετηρίδα 34ου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης   Publication: Θεσσαλονίκη : 34ο Γυμνάσιο, 1984 . 1 τ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεοελληνικά Γράμματα : μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό /   Publication: Ηράκλειο : Χ.ε.. 1927 . 5 τχ. Date:1927 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Νεοελληνικά Σημειώματα : μηνιαία έκδοση ελέγχου κριτικής και μελέτης /   Publication: Χαλκίδα : Χ.ε.. 1937 . 4 τχ. Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Νεοελληνικός Λόγος : διμηνιαίο περιοδικό σύγγραμμα /   Publication: Αθήνα : Χ.ε.. 1968 . 5 τχ. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (5),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha